Bicycle register  S                       
 Inget frontmärke från Aneby. STABIL > Aneby Maskinaffär. ^ back to STABIL in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
ANEBY. - Småland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.    Vykort.
 
 

 

 

 

STABIL

 Aneby Maskinaffär,

Aneby.

 

     
 
N4      
 ANEBY.      
 

STABIL ...... Aneby Maskinaffär, Aneby.

 

 

 

Auktoriserad

HERMES försäljare - Småland.

● Aneby Cykelaffär, Aneby Tel. 116

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● Andersson & C:o. Reparationsverkstad. Aneby. Tel. 113 (P.g. down.).

 

● Aneby Cykel- & Sportaffär. Gustav Svensson. Aneby. Tel. 61 (P.g. down.).

 

Vykort.

● Parti av Aneby 1936 (P.g. down.).

● Aneby - Ralingsås. Kronobergsmissionens ungdomsgård. KSSB (P.g. down.).

 

 
M4c    
 ANEBY.      Försäljningsställen, reparationsverkstäder. 
 

Andersson & C:o.

Reparationsverkstad.

Aneby.

Tel. 113.

 

Reparatören Nils Andersson och Gustaf Palmborg startade i maj 1940 cykelverkstad i förhyrd lokal i centrum av Aneby. Sedermera har verksamheten utökats med bilreparationer, och personalen har med anledning därav även ökats.

 

Firman försäljer cyklar av kända märken samt för ett välsorterat reservdelslager till dessa. Gengasaggregat och biltillbehör föras även. Vidare har företaget bensinstation med försäljning av Nynäs bensin samt bilved och bilkol.

 

Nils Andersson är född 1914 och Gustaf Palmborg 1916.

 

 

 

 
 
M4d    
 ANEBY.      Försäljningsställen, reparationsverkstäder. 
 

 

Aneby Cykel- & Sportaffär.

Inneh. Gustav Svensson.

Aneby.

Tel. 61.

 

Efter att ha arbetat inom cykel- och sportbranschen i elva års tid startade innehavaren sin nuvarande rörelse 1937 under firmabeteckning

Aneby Cykel- & Sportaffär. Affären har ett synnerligt centralt läge i samhället och försäljer cyklar uteslutande av Monarks fabrikat. Sportartiklar, radioapparater m. in. försäljas och reparationer utföras.

 

En reparatör är anställd i firman. Firman är den enda i samhället som försäljer cyklar av märket Monark och är den enda specialaffär inom sportbranschen. Innehavaren är medlem av municipalfullmäktige och kommunalnämnden samt ordförande i Folkets park förening.

 

Gustaf Svensson är född 1894 och gift sedan 1939 med Olga Stoork.

 
 
 
M5c      
 ANEBY.   Parti av.. 1936   [Post Card register.] 
 
 
Camping    
 Aneby - Ralingsås.   Kronobergsmissionens ungdomsgård. KSSB.    [CAMPING guide .]
 

 

Kan det smaka med en läsk i tältet?

 

 

 

 
 
 
 1938   Cyklistens handbok. Utgiven av Försäkringsbolaget GÖTA.