Bicycle register  A                     
 AKADIA > Svenska Stålbolaget, Göteborg. ^ back to AKADIA in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
- Göteborg & Bohuslän.
 Andra cykelmärken från Göteborg
 
 

 

 

 

AKADIA 

 

 

Akadia

Svenska Stålbolaget

GÖTEBORG

 

 

Akadia

Svenska Stålbolaget

GÖTEBORG

  

 

AKADIA 

SVENSKA

STÅLBOLAGET

GÖTEBORG

 

 

Carl Flach started Svenska Stålbolaget, his son Carl-Axel Flach continued the business until the end of the firm 1955. 

The Akadia bicycle (parts) was bought from bicycle manufacturer REX in Halmstad, one mounted the Akadia emblem = Akadia bicycle from Stålbolaget, Gothenburg. 

If it was a standard REX or if there where special requirements for the Akadia, I don't know says grandson Peter Flach (2008). 

 
 SKÄRMKRÅKOR. [Back/to Akadia at MASCOTs Svenska STÅL Bolaget.] [Mascot register.] 
 
 
 
 
N2    
 GÖTEBORG.      
 
                   
 

 

Cover huvudkatalog 1918

 

 

Reklam 1923

 

 

Svenska Stålbolaget,

Göteborg. 1927

 

 

Annons 1934

 

 
N4       
                      
 

 

Sadlar och sadel delar från Huvudkatalogen 1935.

(Own page)

 

 

 Akadia 1938

 

 

Akadia i Oslo, Norge.

 

 
 
 
 
M2b    
 1918    
 

 

 

 

 
 
M2c    
 1923   SVENSKA  STÅLBOLAGET GÖTEBORG.                Postg. Brålanda 16. 8. 1923   [Guide reklam & kuvert.] 
 

  

 

 

 

 
 
M2d    
 1927   [Large.]
 
 
M2e    
 1934    
 

 

 

 

Katalog 1934

är utkommen

 

CYKLAR - CYKELGUMMI - CYKELDE-

LAR -VERKTYG LÄDER-, HUSHÅLLS-,

ELEKTRISKA & SPORTARTIKLAR till

verkliga konkurrenspriser. Driftiga agenter

antagas på alla platser.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

SVENSKA STÅLBOLAGET

GÖTEBORG.

 

Sänd mig gratis & franco Eder nya katalog

för 1934.

 

Namn ......................................

Adress ........ .................. H. V.

 

 
 
M4c    
 1938    
 

 

 

 

 

 
 
M4d    
 AKADIA   Herrcykel. Foto OSLO, aug 2005.  [Back to Bicycle picture guide.]
 

 

Denna Akadia finns i Oslo, Norge. Cykeln skall renoveras av ägaren.

This Akadia bicycle made in Gothenburg is owned by a Norwegian man living in Oslo.