Inget frontmärke från Häverödal. IDEAL > H. Carlsson. ^ back to TOWNS "H-2" in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
HÄVERÖDAL. - Uppland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Vykort.
 
 
 
 
 

 

IDEAL

H. Carlsson, 

Häverödal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häverödal är ett före detta stationssamhälle vid Rimbo-Sunds Järnväg i Häverö socken, Norrtälje kommun. Orten bytte 1934 officiellt namn till Häverödal från Häverösund för att posten inte skulle förväxla ortnamnet med Härnösand.

Samhället hade vid 1930-talets början omkring 760 innevånare. Källa: Wikipedia

 
 
      [Post Card register.] 
 
 
 1951  CHESSMAN. Aktiebolaget Svenska Tobaksmonopolet. Cigarettreklam i Det Bästa N:r 8, sid 131
 
 

"tag en paus -tag en Chessman"

 

AMERICAN BLEND

12 öre styck

Tjugopaket kr 2: 40