Bicycle register  A                
 AMOS > Andersson & Moberg Cykelaffär, Örebro.  ^ back to AMOS in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
- Närke.
 Andra cykelmärken från Örebro.
 
 
   

 

ANDERSSON & MOBERG

AMOS 

CYKELAFFÄR

ÖREBRO

 

 

Andersson & Moberg.

 
 
 Firma Anderson & Moberg. [Lokal guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

Cykel-, Sport- & Radioaffär.

Väghustorget.

Filial: Rynningegatan 14.

Örebro.

Tel. 13680 och 13432

 

Firman startades den 1 mars 1938 av köpmännen 11. Anderson och S. Moberg, av vilka den förstnämnde förestår

huvudaffären samt sköter firmans kamerala avdelning, medan den senare fungerar såsom filialföreståndare. Huvud-

butiken, som disponerar utmärkta lokaler i stadens centrum, för alla till en välsorterad cykel- och sportaffär hörande varor. 

 

Av cyklar föras märkena Kärnan och Amos, det senare en specialitet för firman. Försäljningen omfattar även alla slags

reservdelar, varjämte förekommande reparationer utföras. Sportdräkter, sport- och skidskor, skidor, bandyutrustningar,

fotbollar och fotbollsskor, tennis- och badminton artiklar m. m. föras även ständigt i lager, liksom campingutrustningar,

rattkälkar, sparkstöttingar och blixtlås. Filialen disponerar även goda lokaler. Dit är reparationsverksamheten koncentrerad.

 

Bägge innehavarna äro skickliga yrkesmän med god utbildning. Köpman Moberg började i tolvårsåldern praktisera i

mekanikeryrket och har sedan arbetat sig upp till sin nuvarande position. Han har tidigare varit god tävlingscyklist och

bl. a. deltagit i Mälaren runt och Grand Prix. Han har förvärvat en stor prissamling, varav han skänkte en stor del till

Finlandsinsamlingen.

Firman sysselsätter förutom innehavaren fyra man.

 

Melker Emil Anderson är född den 14 november 1906 och son till f. byggnadssnickaren Bernhard Vilhelm Anderson o. h. h.

Edla Maria f. Eriksson. Sven Georg Moberg är född den 19 september 1911 och son till Carl Moberg o. h. h. Sofia f. Andersson.

Den 6 december 1932 gifte han sig med Dagmar Tyra Wadsten. Barn: Rolf.