Bicycle register  A                     

ANGANTYR >  O. Eriksson Velocipedaffär, Bergsjö.

COMETEN > O. Eriksson, Bergsjö.

SVECIA > O. Eriksson Velocipedaffär, Bergsjö.

^ back to ANGANTYR in reg.

- - - - - - - - - - - - -
BERGSJÖ. - Hälsingland.
 Andra cykelmärken från Bergsjö. Vykort.
 
05   
   APOLLO made bicycles. 

 

ANGANTYR

OEB

O. ERIKSSON

VELOCIPEDAFFÄR

BERGSJÖ

 

 

ANGANTYR

OEB

O. ERIKSSON

VELOCIPEDAFFÄR

BERGSJÖ

 

 

O. ERIKSSON

COMETEN

BERGSJÖ

 

Back to XX in reg.

 

 

SVECIA

OEB

O. ERIKSSON

VELOCIPEDAFFÄR

BERGSJÖ

 

Back to XX in reg. 

 
 1940  Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 
 

 

 

 

O. Erikssons Järn- & Redskapshandel.

Kyrkbyn.

Bergsjö.

Tel. 28. Kont. 49.

 

Verksamheten grundades 1897 och drevs till en början som minutaffär. Firman, som efter hand även börjat idka partihandel, har dessutom upptagit tillverkning av diverse manufaktur- och svartsmiden samt jordbruksredskap. Nuvarande affärsfastighet uppfördes 1928 och inrymmer stora, tidsenliga lokaler.

Omsättningen uppgår f. n. (1942) till cirka 800.000 kr. I rörelsen äro upp till tretton personer sysselsatta.

 

Olof Eriksson är född 1872 och son till lantbrukaren Erik Andersson o. h. h. 1908 gifte han sig med Anna Engström.

 
 
 
  O. Erikssons Järn- & Redskapshandel. Kyrkbyn. Bergsjö.
00     
 Andra cykelmärken från BERGSJÖ.                           HÄLSINGLAND.  Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   
 

* ANGANTYR ..... O. Eriksson Velocipedaffär (P.g. up.).

   COMETEN ...... O. Eriksson. 

   SVECIA ......... O. Eriksson Velocipedaffär.

 

* HELSING ....... Bergsjö Velocipedfabrik.

   HELSING ....... Bergsjö Velocipedfabrik, E.M. Sjölander, Bergsjö.

 

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]

 

● O. Erikssons Järn- & Redskapshandel. Kyrkbyn. Bergsjö (P.g. up.).

 

 

 
M2c      
 BERGSJÖ.  Parti av ...    [Post Card register.] BOXHOLM
 
 
 
 

 

När vintermörkret sänker sig .....                                                                                  

 

  »Lucifer»  En kvalitetsbelysning av schweiziskt fabrikat.