Bicycle register  B                      
 BANDO > D. Bandolin, Köping.

^ back to BANDO in reg. 

- - - - - - - - - - - - -
  KÖPING. - Västmanland.
 Andra cykelmärken från Köping. Vykort, page down.
 
 
 

 

 

D. BANDOLIN

BANDO

KÖPING

 

 

ÖRJE rotorklipp - med Clinton motor.

 

ÖRJE JERNMANUFAKTUR - KÖPING 

 
00      
 Andra cykelmärken från KÖPING.                                         VÄSTMANLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   
 

BANDO ............ D. Bandolin. ... (P.g. up.).

A. Carlsson ..... A. Carlsson.

MODIGH ......... Svenskt fabrikat.

 

 

 

 

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]

 

• Firma A. Carlsson. Cykelaffär & Reparationsverkstad. ... (P.g. down.).

 

 

Övrigt

Gräsklippare från Örje Jernmanufaktur, Köping. ... (P.g. down.).

 

10
 KÖPING.    
 

 

 

 

Firma A. Carlsson.

Cykelaffär & Reparationsverkstad.

Stora Gatan 16.

Köping.

Tel. 157.

 

Verksamheten, som har sina lokaler i en äldre träfastighet, taxerad till 28,000 kr. och brandförsäkrad för 32,000 kr., började 1900, varvid innehavaren till en början drev kopparslageri och cykelreparationsverkstad. 1906 upptog han tillverkning av bandyrör, en artikel, som numera produceras i ett antal av 4,000 - 5,000 par årligen.

 

Cykelreparationer och reparationer av andra maskiner och redskap mottagas alltjämt, varjämte firman har försäljning av cyklar, cykeldelar, däck och slangar. Företaget har en god maskinell utrustning, bestående bland annat av svetsningsaggregat, stålpress och slipmaskin.

Ägaren och hans bägge söner äro året runt sysselsatta i företaget, varjämte tre till fyra arbetare anställas under säsongerna. Innehavaren är medlem i Köpings Hantverksförening.

 

A. Carlsson är född i Himmeta den 5 oktober 1865 och gift med Charlotta Hammarström. Barn: Erik och Evald.

 

 
 
 
Post      
 KÖPING.  Stadshotellet.   [Post Card register.]
 
 
Garden    
 1957.   Året Runt 23/57 [Garden machines guide.]  
 

 

 

 

 

 

 

Örje Rotorklipp gör gräsmattan friskare, tätare - grönare.

 

Säljes av järn- och fröaffärer eller direkt från Örje Jernmanufaktur. 

 

ÖRJE JERNMANUFAKTUR 

Huvudkontor: KÖPING 

Tel. 136 70 (växel)

 

 

           

 

                                                                      Skärbredd 18". Tvåtakts Clinton 2 hk motor.

 

ÖRJE rotorklipp - Clinton

med rekylstart GER ER EN LÄTTJEFULL SOMMAR

 

Örje Rotorklipp klipper rent intill träd och kantstenar, runt blomsterrabatter, efter trädgårdsgångar och under buskar. Ni slipper tröttsam efterklippning för hand.

 

Örje Rotorklipp pulvriserar gräsklippet och höstlöven och finfördelar dem som värdefull gödsel över gräsmattan och förhindrar eftertorkning. Lövtuggaren är en värdefull extrautrustningsdetalj. som befriar ifrån hösträfsningen av gräsmattorna.

 

Örje Rotorklipp klipper högt, kraftigt gräs lika lätt som det kortaste. Inställbar för 5 klipphöjder, 1", 1,5", 2", 2,5" och 3". 

Hjulens placering förhindrar skalpering. av ojämnheter i gräsmattan.

Örje Rotorklipp är "barnsäker" - inkapslad i kraftig helpressad stålkåpa som ger oöverträffad stabilitet och säkert skydd för de snabbt roterande knivarna.

 

Örje Rotorklipp är den överlägsna gräsklipparen i lättviktsklass, användbar för alla typer av gräsmattor, såväl i parkanläggningen som på villatomten, lantgärden m. m. Gräsklipparen faktiskt suger till sig allt, även nedtrampat gräs inom klippområdet, genom att kniven utformats som en fläktvinge. Utblåsningen av gräsklippet kan regleras efter önskan. Begär prospekt! 

 

 ÖRJE JERNMANUFAKTUR.

 Huvudkontor: KÖPING

 Tel. 136 70 (växel)