Bicycle register  B                    
  BERJO > RENO > Bergman & Johansson, Borås.       ^ back to BERJO in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
BORÅS. - Västergötland.
 Andra cykelmärken från Borås. Vykort.
 
 
       APOLLO made bicycles.  

 

BERJO

Bergman & Johansson,

Borås. 

 

 

BERJO

Bergman & Johansson,

Borås. 

 

 

BERJO

Bergman & Johansson,

Borås. 

 

 

 

BORÅS

Kommun, vapen, sköld,

kommunen

 

  
  Bergman & Johansson.: Auktoriserad HERMES försäljare.    
 
  
 
 
00  
 Andra cykelmärken från BORÅS.                                      - VÄSTERGÖTLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.    
 

* BERJO > RENO .... Bergman & Johansson (P.g. up.).

 

* BLIXT > PRILYX .... P. Josefsson.

 

Firmor med ett cykelmärke.

B  

B.M.C. LYX ...... Borås Motorcentral.

E  

ELIT ............... Landala Cykelaffär.

ELIT SPECIAL .. G. O. Johansson Cykelaffär.

EOS ............... Radio- & Cykelaffären, Borås.

EROS ............. Andersson & Ström.

J  

JAGUAR ......... Bröderna Hedendahl.

L  

LEJONET ........ Svenska Radiobyrån.

T  

TRIM ............ Lito (Vykort, Maskot.).

V  

VIKING ......... Borås Cykelaffär.

VISKAN ......... Th. Hallins Eftr..

W  

W.F. ............. Viskadals fabriker.

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● G. O. Johanssons Cykelaffär. Gunnar o. Carl Johansson. ELIT SPECIAL (P.g. down.).

 

● Borås Radioaffär A.-B., ........................................ (P.g. down.).

 

● Hults Cykelaffär. John Hult. .................................. (P.g. down.).

 

● Radiocentralen. Gösta Andersson. ......................... (P.g. down.).

 

● Sportcentralen. Bengt Lundell och Göte Öjersson. .... (P.g. down.).

 

 

 

 

 

 

 Vykort: Rådhuset.

 

Övrigt.

Fabriksnederlaget, Borås. Rakhyvlar från Grästorp.

 

● Hobbyförlaget, Borås. Katalog 16. Hösten - Vintern 1955-56 (cover)

 

● A.-B. Wiskadals Fabrik, Borås. Cykelbelysningar, olika märken.

 

 
 

BORÅS 1937.

Andersson & Ström,................................................................ St. Brog.2 - 10426 

Borås Motor- & Cykelreparationer, F Andersson ......................... Allég.57 - 14585

Brodals Cykel- & Reparationsverkstad, Einar Andersson ............. Bollebygdsg.10 (2*)

Eos, Radio- & Cykelaffären, G E Andersson .............................. St. Brog.44 - 14234 

Hallins Eftr., Th., H Larson ..................................................... Yxhammarsg.9 - 11989

Hugos Cykelaffär, Hugo Andersson ........................................ Byttorpsv.10 - 14940

Hults Cykelreparationsverkstad, J, ......................................... Österlångg.84 - 13847

Johanssons Cykelverkstad, G O, ............................................ Torstenssonsg.31 - 14369

Josefsson P, ....................................................................... St. Kyrkog.35 - 11343

Monarks Filial, Svenska Cykelfabriken, .................................. Österlångg.51 - 11608

Norrby Cykel- & Reparationsverkstad, Ragnar Källberg ............. Norrbylångg.25 (3*)

 

Back to Rikstelefonkatalogen 1937

 
 
20    
 BORÅS.  B.    
 
 
         

 

(Borås Motorcentral)

BMC

LYX

BORÅS

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   25  
 BORÅS.  E, V.    
 
 

 

Var ligger Borås på kartan? (back)

 

 

 

EOS

RADIO- & CYKELAFFÄREN

BORÅS

 

Back to XX in reg.

 

 

BORÅS

CYKELAFFÄR

VIKING

BORÅS

 

Back to XX in reg.

 

 

VISKAN

Th. Hallins Eftr.

Borås

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 
 
M3c    
 BORÅS.       
 

 

Cykelmärke:

ELIT SPECIAL

 

G. O. Johanssons Cykelaffär.

Inneh. Gunnar Johansson och Carl Johansson.

Torstenssonsgatan 31.

Borås.

Tel. 14369.

 

Innehavaren startade affären år 1932. Firman försäljer sportartiklar och utför reparationer av skidor samt vallning. Reparationer utföres även av cyklar samt lättviktsmotorcyklar. Alla ledande radiomärken föras. Fyra personer äro anställda i företaget. Innehavarna äro medlemmar i Södra Västergötlands Velocipedhandlareförening.

 

Gunnar Johansson är född (len 12 juni 1909. Carl Johansson är född den 18 november 1914.

 

 
 
M3d    
 BORÅS.        
 

 

Borås Radioaffär A.-B.

Sven Erikssonsplatsen 4.

Borås.

Tel. 12107.

 

Firman startades år 1923 av innehavaren. År 1933 flyttades firman till nuvarande adress. Företaget är ombud för radiomärkena Aga och Dux, försäljer allt inom fotobranschen samt utför framkallningar.

 

Vidare har firman försäljning av cyklar samt serviceverkstad för radio. År 1939 bildades aktiebolag med Gillis Sandberg som verkställande direktör. Firman tillhör Borås Radiohandlareförening.

 

 

 

 

 

 
 
M3e    
 BORÅS.       
 

 

 

 

 

 

Hults Cykelaffär.

Inneh. Köpman John Hult.

Österlånggatan 84.

Borås.

Tel. 13847.

 

Innehavaren startade rörelsen år 1930. Firman är ombud för ledande fabrikers märken inom cykelbranschen. Även sportartiklar försäljes. Reparationsverkstad finnes. Tre personer äro anställda i firman. Innehavaren är medlens i Svenska Velocipedhandlareföreningen.

 

John Hult är född den 18 juli 1905 och son till skräddare Anders Hult o. h. h. Selma f. Andersson. År 1934 gifte han sig med Ebba Svensson. Barn: Ulla-Britt, född 1936.

 

 
 
M3f    
 BORÅS.      
 

 

 

 

Radiocentralen.

Inneh. Gösta Andersson.

Lilla Brogatan 30.

Borås.

Tel. 14847.

 

Innehavaren startade företaget är 1935 på Allégatan 51 i mindre lokaler. Är 1940 flyttades firman till nuvarande adress. Radiomärkena Orion och Marconi föres samt är firman ensamförsäljare för radiomärket Saba.

 

Inom cyklar föres märkena Gripen och Apollo. Firman utför fullständig radioservice. Innehavaren började inom branschen år 1923. Åren 1930-1935 var han anställd som reparatör och försäljare hos Borens A.-B. Borås. Innehavaren är medlem i Borås Radiohandlareförening och i Södra Västergötlands Velocipedhandlareförening. Rörelsen sysselsätter fem personer.

 
 

 

 

 

 

Gösta Andersson är född den 16 juli 1903. Är 1937 gifte han sig med Karin Svensson. Barn: Carl-Erik, född 1938.

 

 

 

 

 
 
M3g    
 BORÅS.      
 

 

 

 

 

Sportcentralen.

Inneh. Bengt Lundell och Göte Öjersson.

Österlånggatan 5.

Borås.

Tel. 12052.

 

Firman startades år 1933 av köpman Lundell på Allégatan 7 i mindre lokaler. År 1937 flyttade företaget till centralare läge å Österlånggatan 5, då en utvidgning av affären visade sig ofrånkomlig. Samma år inträdde köpman Öjersson som delägare i firman.

 

Firman har numera partiförsäljning av sportartiklar över hela Sverige, och tillverkar från egen syverkstad en hel del konfektionsartiklar inom sportbranschen. Enbart i minutaffären äro fem personer anställda.

 

Bengt Lundell är född den 14 maj 1907. Göte Öjersson är född den 7 juli 1916.