Bicycle register  B                    
 BEWE > Bengt Wassberg, Tomelilla. ^ back to BEWE in reg.
- - - - - - - - - - - - -
TOMELILLA. - Skåne. [Sälshög. - Tomelilla.]
 Andra cykelmärken från Tomelilla. Vykort.  
 
 
 

 

BEWE

BENGT WASSBERG

TOMELILLA

   

 

TOMELILLA

 

 
 
 Andra cykelmärken från TOMELILLA.                                   SKÅNE Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  
 

* IDEAL ....... C. J. Gustafsson.

   TURIST .... Gustafssons Cykelaff.

 

Firmor med ett cykelmärke.

BEWE ............. Bengt Wassberg (P.g. up.).

 

PRIMO ........... Helge Lindkvist.

 

TRIANGEL ....... Yngwe Andrén YA.

 

 

No link back - [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

 

Vykort:

● Torget (P.g. down.).

 

 

 
 
20      
 TOMELILLA.   GUSTAFSSON    
 
 
   

 

IDEAL

C.J. Gustafsson

TOMELILLA

 

Back to XX in reg.

 

GUSTAVSSONS CYKELAFF.

TURIST

TOMELILLA TEL. 370

 

Back to XX in reg.

   
 
 
30      
 TOMELILLA.      
 
 
   

 

HELGE LINDKVIST

PRIMO

TOMELILLA

 

Back to XX in reg.

 

 

TRIANGEL

YA

YNGWE ANDRÉN

TOMELILLA

 

Back to XX in reg.

   
 
Post      
 TOMELILLA.   [Post Card register.]  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx