Bicycle register  B

BO > Bröderna Olsson, Markaryd.

Cykelaffär Bröderna Olsson, Markaryd.

^ back to B O in reg.
- - - - - - - - - - - - -
MARKARYD. Kronobergs län - Småland.
 Andra märken från Markaryd. Hannabad Markaryd. - Markaryd. Vykort
 
 
 
 

 

BRÖDERNA OLSSON

BO

MARKARYD

 

 

BRÖDERNA OLSSON

CYKELAFFÄR

MARKARYD

 

 

PILOT

Olof Olsson

Markaryd

Detta skulle stå först men....

   Back to XX in reg.    
 
 1942
 Markaryd.   [Large.]  
 

Bröderna Olsson, Bil- och Cykelverkstad.

Markaryd.

Tel. 38 och 89.

 

1906 startades företaget på nuvarande plats av fabrikör Olof Olsson och sysslade till en början så gott som uteslutande

med cykelreparationer. 1924 utökades verksamheten till att även omfatta bilbranschen, för vilket ändamål en bilverkstad

iordningställdes i en äldre byggnad. Denna moderniserades och ombyggdes 1934. 

1930 hade firman övertagits av fabrikör Olssons söner, vilka tidigare varit anställda i faderns företag. Numera driver

firman även försäljning av cyklar och bilar.

Fem bil- och två cykelreparatörer äro anställda i rörelsen.

 

Karl Olsson är född den 4 september 1901 och sedan 1929 gift med Gerda Ekgren. Erik Olsson är född den 23 maj 1909 och

sedan 1930 gift med Elsa Andersson. Barn Kjell, född 1931. Bröderna Olsson äro söner till fabrikör Olof Olsson, Markaryd,

o. h. h. Mathilda f. Johansson.

  
 
 
 Andra märken från MARKARYD.                                           SMÅLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   
 

* PANTHER LYX > Bäckmans Velocipedmagasin.

   SVANEN > Bäckmans Velocipedmagasin. (Gustaf Bäckman.) 

* BO > Bröderna Olsson.

   Cykelaffär Bröderna Olsson.

   PILOT Olof Olsson (Ny info - tack Paul)

 

METEOR > ZEPPELIN > Edv. Eliasson.

PANTHER LYX > SVANEN > Henriksson & Co.

RIO > Bengtssons Järnhandel.

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]  

 

- Bäckmans Velocipedmagasin.

- Bröderna Olsson, Bil- och Cykelverkstad. 

 

- Markaryds kyrka, vykort med moped (down).

 
       
   
       
         
 
 
 Markaryd.   Vid kyrkan står en Crescentmoped parkerad, prostens? [Same postcard at Crescent mopeds.] 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

xx