Bicycle register  B                       

BO > Bröderna Olsson, Markaryd.

Cykelaffär Bröderna Olsson, Markaryd.

^ back to B O in reg.
- - - - - - - - - - - - -
MARKARYD. Kronobergs län - Småland.
 Andra märken från Markaryd. Hannabad Markaryd. - Markaryd. Vykort page down.
 
05       

N5   

  

 

Auktoriserade

HERMES försäljare, Markaryd.

 

Bröderna Olsson ........ Markaryd 38

 

 

BRÖDERNA OLSSON

BO

MARKARYD

 

 

BRÖDERNA OLSSON

CYKELAFFÄR

MARKARYD

 

Back to XX in reg.

 

PILOT

Olof Olsson

Markaryd

 

(Olof är far till Bröd. Olsson.)

 1942
 MARKARYD.      
 

 

 

Bröderna Olsson, Bil- och Cykelverkstad.

Markaryd.

Tel. 38 och 89.

 
 

 

 

 

 

 

 

1906 startades företaget på nuvarande plats av fabrikör Olof Olsson och sysslade till en början så gott som uteslutande med cykelreparationer. 1924 utökades verksamheten till att även omfatta bilbranschen, för vilket ändamål en bilverkstad iordningställdes i en äldre byggnad. Denna moderniserades och ombyggdes 1934. 

 

1930 hade firman övertagits av fabrikör Olssons söner, vilka tidigare varit anställda i faderns företag. Numera driver firman även försäljning av cyklar och bilar. Fem bil- och två cykelreparatörer äro anställda i rörelsen.

 

Karl Olsson är född den 4 september 1901 och sedan 1929 gift med Gerda Ekgren. Erik Olsson är född den 23 maj 1909 och sedan 1930 gift med Elsa Andersson. Barn Kjell, född 1931.

Bröderna Olsson äro söner till fabrikör Olof Olsson, Markaryd, o. h. h. Mathilda f. Johansson.

 

  [Large.] 

 
 
 
00      
 Andra märken från MARKARYD.                                                       SMÅLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   
 

* BO ............. Bröderna Olsson. ............ (P.g. up.).

   CYKELAFFÄR Bröderna Olsson.

   PILOT ........ Olof Olsson.

B

* BÄCKMANS LYX ... (Gustaf Bäckman.)

   PANTHER LYX ..... Gustaf Bäckman.

   PANTHER LYX ..... SVANEN > Bäckmans Velocipedmagasin.

M

* METEOR > ZEPPELIN ..... Edv. Eliasson.

P

* PANTHER LYX > SVANEN ....... Henriksson & Co.

 

R

RIO ......... Bengtssons Järnhandel.

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]  

 

● Bröderna Olsson, Bil- och Cykelverkstad. ..... (P.g. up.). 

 

Bäckmans Velocipedmagasin.

 

● Bengtssons Järnhandel. ............................. (P.g. down).

 

 

 

 

 

Vykort:

● Markaryds kyrka, vykort med moped. .......... (P.g. down).

 

 
 
20    
 MARKARYD.  Edv. Eliasson.    
 
 
    

 

METEOR

EDV. ELIASSON

MARKARYD

 

Back to XX in reg.

 

ZEPPELIN

EDV. ELIASSON

MARKARYD

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 
 
30      
 MARKARYD.    
 
 

 

        

 

 

BENGTSSONS JÄRNHANDEL

RIO

MARKARYD

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

Adolf Bengtssons Järnhandel.

Markaryd.

Tel. 20.

 

Firman startades 1900 och drevs i två år såsom filial till firma Anton H. Andersson, Laholm, med nuvarande innehavaren som föreståndare. Han övertog sedan affären som egen rörelse och har vid flera tillfällen utvidgat och moderniserat densamma. Största förändringen skedde 1921. Nya magasin hava även uppförts. Affärsfastigheten byggdes ursprungligen 1894 och inrymmer butik, lager, kontor och bostad. Firman för ett välsorterat lager av alla slags järnvaror m. fl. artiklar. Den sysselsätter 3—4 anställda, varjämte innehavarens son Tage är verksam i företaget.

 

Innehavaren började praktisera i branschen redan som trettonåring hos sin broder C. Anton Bengtsson i Markaryd, där han arbetade i tio år, varefter han fick platsen som filialföreståndare för den firma, som han nu äger. Han har gjort sig känd och uppskattad såsom en duglig affärsman och har dessutom skött ett flertal offentliga uppdrag till stort gagn för samhället. Sedan 1916 har han varit ledamot av kommunalfullmäktige, och i tolv år var han kommunalnämndens ordförande. Han har varit ledamot av skolråd och kyrkoråd. Vidare var han initiativtagare till Markaryds Mejeriförening samt var med om att grunda A.-B. Markaryds El. Verk.

 

Adolf Bengtsson är född den 13 juli 1879 och son till lantbrukaren Bengt Jönsson, Vittsjö, o. h. h. Elna f. Johansson. 1907 gifte han sig med Julia Svensson. Barn: Tage, Gösta och Elna-Brita.

 

 
 
mop    
 MARKARYD.   Vid kyrkan står en Crescent moped parkerad, prostens? [Same postcard at Crescent mopeds.] 
 
 
 
T3c      
 MARKARYD.  Kungdgatan.   [Vykort register.]
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx