Bicycle register  C - D
 CITO > D. Lindells Cykel- & Mek. Verkstad, Örebro. ^ back to CITO in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
- Närke.
 Andra cykelmärken från Örebro.
 
 
 Ca -74 ^   -75 v

CITO 

D. Lindells

Cykel- & Mek. Verkstad,

Örebro.

CITO 

D. Lindells

Cykel- & Mek.

Verkstad,

Örebro.

 

Lindells Cykel- & Sportaffär.

 
 1940 Lindells Mek. Smidesverkstad [Lokal guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]  
 Inneh. Gustaf Anderson. Hagagatan 16. Örebro. Tel. 10178.
 

År 1884 startades firman av framlidne fabrikören Erik Lindell i lokaler belägna vid Åkersbergska gården, Köpmangatan, där byggnads- och vagnssmiden bedrevs. 

År 1890 inköptes tomten Hagagatan 16, där ny verkstadsbyggnad uppfördes. Firman driver en omfattande tillverkning av järnkonstruktioner, kassaskåp m. m. och har bl. a. utfört konstruktioner till Elektricitetsverket, de konstsmidda portgrindarna till Skandinaviska Kreditbanken, Drottninggatan 12, samt balkongräck och portgaller till direktör Ernst Åqvists villa vid Rudbecksgatan. Från år 1938 är större delen av verkstaden uthyrd till Bröderna Karlssons stansknivfabrik & Mek. verkstad, vilka fortsätta med samma arbeten utom kassaskåpstillverkningen, som är fullständigt nedlagd. En mindre del av verkstaden användes nu av hr Gustaf Andersson för vågreparationer och låsarbeten m. m.

 
 1974 Lindells Cykel- & Sportaffär.
 Karlslundsgatan 9, Ringgatan 14 
 
 
Bildkälla: Örebro stadsarkiv/fotograf.
 
 1975 Lindells Cykel- & Sportaffär.
 Ringgatan 7 , Karlslundsgatan 11.
 
 
Bildkälla: Örebro stadsarkiv/fotograf .