Bicycle register  C - D                 

CYKLAN > HUNTER > MERKUR > Carl Hunter & Co., Stockholm.

EOS > HERKULES > HUNTER > REGAL > SVEA > UNION >  AB Svenska Velocipedfabriken, Stockholm. 

SVENSK EXPRESS > NORDEN > PRIMO > SVF

^ back to CYKLAN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
Carl Hunter & Co., Stockholm. - Uppland
 Andra cykelmärken från Stockholm.
 
 

 

CYKLAN 

Carl Hunter & Co.,

Stockholm. 

 

 

HUNTER

Carl Hunter & Co.,

Velocipedfabrik,

Stockholm.

 

 

MERKUR

Carl Hunter & Co.,

Stockholm.

 

  Back to XX in reg. Back to XX in reg.  
 
 
 1937 - Cykeldäck.
 
 TRELLEBORG heter ringen.... bättre finns ingen.
 
 

Att plåstra med punkterade ringar är inget flickgöra. 

Välj därför ett cykelgummi, som erbjuder den säkraste

garantien för behaglig och bekymmersfri åkning. 

 

Begär uttryckligen TRELLEBORG slang!