Bicycle register  C - D                    
 DIXI LYX > Wallsténs Järnhandel, Boden.  ^ back to DIXI LYX in reg.
- - - - - - - - - - - - -
BODEN. - Norrbotten.
 Andra cykelmärken från Boden.   Vykort. • Vykort page down.
 
 

 

 

 

WALLSTÉNS

JÄRNHANDEL

BODEN

DIXI

LYX

E

 

E:et under LYX säger att detta är en cykel köpt från Josef Eriksson (top), Uppsala.

 

Josef Eriksson = FRAM

 

Neue Berko-Modelle 1939

 

 

BODEN.

 

 

 
00    
 Andra cykelmärken från BODEN.                                                    NORRBOTTEN. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   
 

Burlin Tel. 262 

BURLIN ..... Kvalitet Lyx Tel.262

LAGE ........ E. A. Burlin.

 

DIXI LYX ..... Wallsténs Järnhandel (P.g. up.).

 

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● Nils Olofssons cykelverkstad (P.g. down.).

 

 

Vykort:

● Wallströms hörna (P.g. down.).

 

 

 
10    
 BODEN.   E. A. Burlin.    
 
 
     

 

KVALITET

BURLIN

LYX

BODEN

TEL- 262

 

Back to XX in reg.

 

E. A.

Burlin

LAGE

BODEN

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 

 
M3c    
 BODEN.     Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

Firma Nils Olofsson.

Cykelverkstad.

Box 65.

Boden. 

Tel. 2722.

 

Innehavaren sysslade till en början med skomakeri och drev en verkstad i denna bransch till 1940, då hans länge närda intresse för cykelsporten kom honom att byta yrke. Han startade detta år nuvarande rörelse med reparationer av motorcyklar, motorer, velocipeder m. m.

Svetsnings- och lackeringsarbeten utföras på den välutrustade verkstaden. Innehavaren har även framkommit med en del värdefulla uppfinningar inom branschen och har bl. a. egenhändigt byggt en elektriskt driven cykel. Han har tidigare gjort sig känd som framgångsrik tävlingsåkare.

 

Nils Olofsson är född den 8 oktober 1913 och son till skomakarmästare I. M. Olofsson o. h. h. Amanda f. Mattsson. Han är gift med Ingeborg Stenlund.

 
 
 
Post    
 BODEN.   Wallströms hörna. VELOCIPED affär till höger. [Large.]   [Post Card register.] 
 
 
 
 BODEN. Kungsgatan.
 
Reflex      
 1939.   BERKO Katalog: Greif & Schlick [Guide: Ljus & Reflex.]