Bicycle register  F
 FART > IDEAL > Elis Pettersson, Norrköping.    ^ back to FART in reg.
- - - - - - - - - - - - -
NORRKÖPING. - Östergötland. 
 Andra cykelmärken från Norrköping.    Vykort.
10

 

Fart

ELIS PETTERSSON

NORRKÖPING

 

 E. Pettersson

IDEAL

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

NORRKÖPING

 
F10        
 Andra cykelmärken från NORRKÖPING Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   
  Firmor med fler än ett cykelmärke.

* ETTAN > Firma Erik Andersson. Ett1an > Erik Andersson. 

* CRIMER > STANDARD > Olov Svensson.

* FART > IDEAL > Elis Pettersson.

* FENIA > ROYAL JSN> SKANDIA > John Svensson.

* FRAM > JUBEL > JUBILEUM > Blad & Bergquist.

* GULL > GULL-OLLE > ILA > Ivan Larsson.

* JUPITER > NAJADEN > Norrköpings Partiaffär.

* STYER > STYR > S. G. Söderlund N. Kungsg.11

 

E10 A  B  C I L  M  S  V

Firmor med ett cykelmärke.

AC > Andrén & Co/ Andrén.

ALFA > L. O. Hanson.

ARROW > Lundh.

BE-WE > Norrköpings Sportaffär Bröderna Westlund. ***

BLIXT > Harry Andersson.

BLIXT > P.H. Hallberg.

BRICENT (Bricent MODELL A och B) > "S" A.B. Hjalmar Stendahl.

CHARM > Elon Fransson.

FYLGIA > Norrköpings Sportaffär. -----. ***

IDEAL > Cykelaffären.

KONDOREN > Conny Essén Cykelaffär.

LINDÖ > Lennart Hanell Cykelverkstad Norrköping 7.

MARATHON > J. R. Jansson & Co.

MERCUR > Bröderna Westlund.

MONITOR > N. Landberg.

NT > Tage Nilsson.

PEKING LYX > TW Thure Wärn Cykelaffär.

RENOMÉ  > FB Folke Berggren (bilder affären).

SAMA > F. Samuelsson.

SEGER > Curt Nilsson CN.

SKANDIA > Janson & Norrbom.

SOLID > Alb. Lundkvist.

SPARTA > Adamson & Öst.

SPIRAN > Alfred Johanson A-B.

SPORT > Östra Cykelaffären.

STANDARD > Andrén & Co/ Andrén. ANDRÉN  STANDARD >  Andrén, Norr..

STANDARD > Svenskt Fabrikat Tillv. för G.V Rundström & Co.

STAR > G. A. Hellström.

VARGEN > G Karlsson.

VW > Valter Winberg.

ZENITH > Arne Bergström.

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

- Erik Anderssons Cykelverkstad, Norrköping. ETTAN > EttIan

- Folke Berggren Cykelaffär, Norrköping. RENOMÉ 

- Stig Berggren Cykelverkstad och Affär, Norrköping.

- A. Bergströms Eftr. Ivan Viktor Larsson, Norrköping. GULL > GULL-OLLE > ILA

- Monarkbutik i Norrköping. Drottninggatan och Oskar Fredriks bro (Mopeder).

 

 
 
 

 

 
 
20      
 A.
 
 
 

 

L. O. HANSON

ALFA

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

ARROW

LUNDH

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg. 

 

   
 
23      
 B.
 
 

 

NORRKÖPINGS SPORTAFFÄR

BE-WE

BRÖDERNA

WESTLUND

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

HARRY ANDERSSON

BLIXT

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

 

P.H. HALLBERG

BLIXT

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

   
 
30      
 C, I, L.
 
 

 

Elon Fransson

CHARM

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

CYKELAFFÄREN

IDEAL

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

 

LENNART HANELL

CYKELVERKSTAD

LINDÖ

NORRKÖPING 7

TEL. 10128

 

Back to XX in reg. 

 
 
40      
 
 
   

 

BRÖDERNA WESTLUND

MERCUR

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

N. LANDBERG

MONITOR

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

     
 
50      
 S.
 
 

 

SEGER

CURT NILSSON

CN

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

JANSON

&

NORRBOM

SKANDIA 

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 Samma märkestyp.

 

 

Alb. Lundkvist

SOLID

Norrköping.

 

Back to XX in reg.

 

 
 
60      
 S.
 
   

 

Alfred Johanson

A/B.

SPIRAN

Norrköping.

 

Back to XX in reg.

 

 

 

STANDARD 

Svenskt Fabrikat

Tillv. för G.V Rundström & Co.,

Norrköping. 

 

Back to XX in reg. 

 

   
 
70      
 V.
 
     

 

VARGEN

G Karlsson

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg. 

 

 

VW

Valter Winberg,

Norrköping.

 

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

     
 
 Norrköping.   Järnvägsgatan vid Karl Johans Park.    [Post Card register.]
 
   Post Card register.
 
 
 Norrköping.   Drottninggatan 60-tal   [Post Card register.]