^ back to TOWN "N" in reg.
- - - - - - - - - - - - -
NORRKÖPING. - Östergötland. (Kneippbaden.)
 Andra cykelmärken från Norrköping.    Vykort. • Vykort page down.
 
00   
 Andra cykelmärken från NORRKÖPING.            Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   
  Firmor med fler än ett cykelmärke.

 

* AC .......................... Andrén & Co / Andrén.

  STANDARD ................ Andrén & Co / Andrén.

  ANDRÉN STANDARD .... Andrén, Norrk..

 

* BE-WE .................... Norrköpings Sportaffär Bröderna Westlund.

   FYLGIA ................... Norrköpings Sportaffär. -----.

 

* CRIMER > STANDARD ...... Olov Svensson.

 

* ETTAN .... Firma Erik Andersson. Ett1an .... Erik Andersson.

FF     

* FART > IDEAL ............................ Elis Pettersson.

 

* FENIA > ROYAL JSN > SKANDIA ..... John Svensson.

 

* FRAM > JUBEL > JUBILEUM ........... Blad & Bergquist.

GG     

* GULL > GULL-OLLE > ILA ............. Ivan Larsson.

 

* JUPITER > NAJADEN .................... Norrköpings Partiaffär.

 

* STYER > STYR ........................... S. G. Söderlund N. Kungsg.11

 

* WIKBOLANDET .. Svenneby Verkstad, Vikbolandet.

   BRICENT .......... (Bricent MODELL A och B) >

                           "S" A.B. Hjalmar Stendahl.

 

 

 A  B  C I L  M  S  V 

Firmor med ett cykelmärke.

ALFA ............... L. O. Hanson.

ARROW ........... Lundh.

B     

BLIXT .............. Harry Andersson.

BLIXT .............. P. H. Hallberg.

C    

CHARM ............ Elon Fransson.

I     

IDEAL .............. Cykelaffären.

K     

KONDOREN ....... Conny Essén Cykelaffär.

L     

LINDÖ ............. Lennart Hanell Cykelverkstad Norrköping 7.

M       

MARATHON ...... J. R. Jansson & Co.

MERCUR .......... Bröderna Westlund.

MONITOR ........ N. Landberg.

N       

NT .................. Tage Nilsson.

P      

PEKING LYX ..... TW Thure Wärn Cykelaffär.

R      

RENOMÉ  ......... FB Folke Berggren (bilder affären).

S      

SAMA .............. F. Samuelsson.

SEGER ............. Curt Nilsson CN.

SKANDIA .......... Janson & Norrbom.

SOLID ............. Alb. Lundkvist.

SPARTA ........... Adamson & Öst.

SPIRAN ............ Alfred Johanson A-B.

SPORT ............. Östra Cykelaffären.

STANDARD ........ Svenskt Fabrikat Tillv. för G. V Rundström & Co.

STAR ............... G. A. Hellström.

T

TERRY ............. John Svensson.

V    

VARGEN ............ G Karlsson.

VW .................. Valter Winberg.

Z     

ZENITH ............. Arne Bergström.

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● Erik Anderssons Cykelverkstad. ETTAN > EttIan ... (Own page.)

 

● Folke Berggren Cykelaffär. RENOMÉ ................... (Own page.)

 

● Stig Berggren Cykelverkstad och Affär. ............... (P.g. down.).

 

● A. Bergströms Eftr. Ivan Viktor Larsson. GULL > GULL-OLLE > ILA ... (Own page.)

 

● Oscar Blomés Järnsängsfabrik (cykelkärror). ....... (P.g. down.).

 

● Hans Johanssons Cykelverkstad. ....................... (P.g. down.).

 

● Kneippbadens Cykelservice. Inneh. Birger Moberg.

● Kneippbadens Cykelverkstad. Inneh. Bror Erik Ekblad.

 

● Monarkbutik i Norrköping. Drottninggatan och Oskar Fredriks bro (Mopeder).

 

● Oscar Nilssons Cykelverkstad. ............................ (P.g. down.).

 

● Firma Osvald Svensson Cykel-, Sport-, Radioaffär. ...... (P.g. down.).

 

 

 

 

Övrigt:

● Utombordsmotor: Graver. AB Graverfors, Norrköping. Nya Graver Motor AB

 

 

Vykort:

Semesterhälsningar......

● Nya Torget (P.g. down.).

 

                                        NORRKÖPING

 

 

 Var ligger Norrköping på kartan? (back)

 

 

 

 
 
     
 
 

 

 

 
05      
 NORRKÖPING.   FART, IDEAL Elis Pettersson.    
 
 
     

 

NORRKÖPINGS SPORTAFFÄR

BE-WE

BRÖDERNA

WESTLUND

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
10      
 NORRKÖPING.   FART, IDEAL Elis Pettersson.    
 
 
     

 

Fart

ELIS PETTERSSON

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

Fart

ELIS PETTERSSON

NORRKÖPING

 

 

 

 

 

E. Pettersson

IDEAL

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 
 
20      
 NORRKÖPING.   A.    
 
 
     

 

L. O. HANSON

ALFA

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

ARROW

LUNDH

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
23      
 NORRKÖPING.   B.    
 
 
     

 

HARRY ANDERSSON

BLIXT

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

P.H. HALLBERG

BLIXT

NORRKÖPING

 

 
 
 
30      
 NORRKÖPING.   C, I, L.    
 
 
      

 

Elon Fransson

CHARM

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

CYKELAFFÄREN

IDEAL

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

CYKELAFFÄREN

IDEAL

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

LENNART HANELL

CYKELVERKSTAD

LINDÖ

NORRKÖPING 7

TEL. 10128

 

Back to XX in reg. 

 
 
40      
 NORRKÖPING.   M.    
 
 
    

 

BRÖDERNA WESTLUND

MERCUR

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

N. LANDBERG

MONITOR

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

N. LANDBERG

MONITOR

NORRKÖPING

 

 
 
50      
 NORRKÖPING.   S.    
 
 
       

 

SEGER

CURT NILSSON

CN

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

JANSON

&

NORRBOM

SKANDIA 

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg.

 

 

JANSON

&

NORRBOM

SKANDIA 

NORRKÖPING

 

 Samma märkestyp.

 

 

Alb. Lundkvist

SOLID

Norrköping.

 

Back to XX in reg.

 

 

 
60      
 NORRKÖPING.   S.    
 
 
   

 

Alfred Johanson

A/B.

SPIRAN

Norrköping.

 

Back to XX in reg.

 

 

Alfred Johanson

A/B.

SPIRAN

Norrköping.

 

 

Svenskt Fabrikat

STANDARD 

Tillv. för G.V Rundström & Co.,

Norrköping. 

 

Back to XX in reg. 

 

 

 

 

 
 
70      
 NORRKÖPING.   V.    
 
 
     

 

G. KARLSSON

VARGEN

NORRKÖPING

 

Back to XX in reg. 

 

VALTER WINBERG NORRKÖPING

VW

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1942    
 NORRKÖPING.  1942.   Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

Firma Stig Berggren.

Cykelverkstad och Affär.

Västgötagatan 12.

Norrköping.

Tel. 25652.

 

Innehavaren började vid tretton års ålder inom branschen i Folke Berggrens cykelverkstad och var anställd där i sex år, varefter nuvarande företag startades. Det var till en början beläget i fastigheten Hantverkaregatan 7, men flyttades år 1940 till Knäppingsborgsgatan 7. År 1940 inflyttade företaget i nuvarande fastighet. Affärslokalen är ljus och rymlig med tre stora skyltfönster och verkstadslokalen är försedd med modern maskinell utrustning.

 

Firman försäljer såväl nya som begagnade cyklar sant för ett välsorterat lager av reservdelar till olika cykelmärken. Alla slag av cykelreparationer och reparationer av automatskåp utföras. Två personer äro anställda i firman. Innehavaren är medlem i Norrköpings Velocipedhandlareförening.

 

Stig Arne Lennart Berggren är född den å december 1912 och son till stuveriarbetare A. L. Berggren o. h. h. Anna f. Lindgren.

 

 
 
 
M2c    
 NORRKÖPING.     Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

 

 

Oscar Blomés Järnsängsfabrik.

Oscarslund.

Norrköping 2.

Tel. 22830.

 

Tillverkningen tog sin början år 1889, då firman startades av smedsmästare J. O. Blomé, som drev företaget till 1935, då det övertogs av hans son, fabrikör Oscar Blomé, som nu driver fabriken. Den har sina lokaler i en stenfastighet, uppförd 1906. Tillverkningarna utgöras av järnsängar till anstalter och allmänna inrättningar, stålottomaner, soffor och duschateller samt cykeltransportkärror, dragkärror med gummihjul o. dyl. Sex personer äro anställda i företaget.

 

Oscar Blomé är född den 29 juni 1898 och son till smedsmästaren J. O. Blomé, född den 31 juli 1865, o. h. h. Ida Charlotta f. Larsson, född 1859. Den 30 september 1933 gifte han sig med Ruth Waldis Hansson, född den 12 september 1906.

 

 
 
 
M3c    
 NORRKÖPING.     Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

 

 

Hans Johanssons Cykelverkstad.

Fridvalla.

Norrköping.

Tel. 11053.

 

Vid sexton års ålder började innehavaren en anställning i Husqvarnadepoten i Norrköping, där han sedan arbetade i tre år, varefter han år 1938 startade sitt nuvarande företag i förhyrd lokal. Såväl utställnings- som verkstadslokaler äro stora och ljusa samt ändamålsenligt inredda.

 

Försäljningen omfattar cyklar av olika märken samt alla slags utrustningar och reservdelar till dessa. Firman åtager sig i övrigt alla till branschen hörande reparationer. Innehavaren är känd som duglig yrkesman.

 

Hans Lennart Johansson är född den 21 juli 1917 och son till möbelsnickaren E. D. Johansson o. h. h. Ester Maria f. Söderberg.

 

 
 
 
M4c    
 NORRKÖPING.     Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

 

 

Oscar Nilssons Cykelverkstad.

Bergslagsgatan 60.

Norrköping.

Tel. 25064, bost. 31013.

 

Som sextonårig kom innehavaren in i branschen vid Norrköpings Sportaffär. Han fick därefter anställning vid Walter Vinbergs cykelverkstad, varifrån han kom till firma Bertil Karlsson, och 1937 startade han egen rörelse. Verksamheten, som första tiden drevs under blygsamma förhållanden, har efter hand upparbetats, och lokalerna utvidgades för några år sedan till dubbel storlek. Verkstaden är tidsenligt utrustad med alla behövliga maskiner och utför alla slag av reparationer, omlackering, svetsning samt mindre mekaniska arbeten.

 

I den rymliga och praktiskt inredda utställningslokalen försäljas cyklar av märkena Fram och Vega samt tillbehör och reservdelar. Två anställda finnes vid företaget. Innehavaren är medlem av Velocipedhandlarnas Riksförbund och Norrköpings Hantverksförening.

 

Karl Oscar Nilsson är född den 6 oktober 1917 och son till kommunalarbetaren K. G. E. Nilsson o. h. h. Olga f. Karlsson. 1937 gifte han sig med Marinda Bergvall. Barn: Barbro, född 1937, och Kerstin, född 1939.

 

 
 
 
M5c    
 NORRKÖPING.     Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

 

 

 

Firma Osvald Svensson.

Cykel-, Sport- & Radioaffär.

Trozelligatan 28. Norrköping.

Tel. 23349.

 

Innehavaren började tidigt i cykelbranschen och kom, efter olika anställningar, år 1934 till Anderssons Cykelaffär i Finspång, där han var anställd till 1938, vilket år egen rörelse startades. Affärslokalen är stor och ljus, och verkstaden, som utför alla slag av reparationer, har modern maskinutrustning.

 

Försäljningen omfattar cyklar av märket Monark, jämte reservdelar och tillbehör, sportartiklar i stort urval samt radioapparater av märkena Nornan, Radiola och Orion. Innehavaren har även deltagit i en av JLO Werke i Pinneberg, Hamburg, anordnad kurs i reparationsarbete och kundtjänst för JLO motorer klass F. och kvalificerat sig för rätt att för sin firma föra benämningen JLO - Service. Vid företaget äro tre personer sysselsatta.

 

Osvald Erik Albert Svensson är född den 29 september 1910 och son till byggmästaren Albert Svensson o. h. h. Maria f. Melander. 1939 gifte han sig med Maj Myhrman. Barn: Bo, född 1940, och Gunnel, född 1941.

 

 
 
Post    
 NORRKÖPING.   Nya Torget.    [Post Card register.]
 
 
     
 NORRKÖPING.   Vasaparken.   [Post Card register.]