Bicycle register  F                     
 FAUBER > G. W Karlsson, Fjugesta. ^ back to FAUBER in reg.
- - - - - - - - - - - - -
FJUGESTA. Närke.
 Andra cykelmärken från Fjugesta. Vykort. • Vykort, page down.
 
 
   

 

FAUBER

 G. W Karlsson,

Fjugesta.

 

     
 
 
00 
 Andra cykelmärken från FJUGESTA.                                 NÄRKE. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.    
 

A.-B. Fjugesta Maskinfabrik.

 

FAUBER .... G. W. Karlsson. (P.g. up.).

 

 

 

 

 

 

 

 [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

• Fjugesta Järnhandels Nya A.-B. E. Wester o. D. Andersson. ... (P.g. down.).

 

• K. Sandströms Cykel- & Sportaffär. .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. (P.g. down.).

 

 

 

 

 10    
 FJUGESTA.      
 
   
 

 

A.-B. Fjugesta Maskinfabrik,

Fjugesta.

 

Back to XX inreg.

 

   
 
 
F3c    
 FJUGESTA.      
 

 

 

 

 

 

 

Fjugesta Järnhandels Nya A.-B.

Inneh. Einar Wester och David Andersson.

Sofiehem.

Fjugesta.

Tel. 36.

 

Firman har sina anor från tiden för järnvägsbygget 1897 och startades då av en köpman Elfström. Den drevs sedan under namnet A.-B. Fjugesta Järnhandel till 1902 och därefter till 1931 under namnet Fjugesta Järnhandel Sundberg & Co. Nuvarande innehavarna övertogo därpå firman, vilken de alltjämt driva.

 

Företaget disponerar butik, lager och kontor, belägna i en reveterad träfastighet, som byggdes 1897. Den inrymmer även två bostadslägenheter i andra våningen och två lägenheter i tredje våningen. Rörelsen har under årens lopp utvecklats betydligt, och omsättningen uppgår f. n. till cirka 145,000 kr. Fyra personer äro anställda i företaget.

 

David Andersson är född den 11 juli 1886 i Fjugesta och son till Anders Andersson, Bärsta, St. Mellösa, o. h. h. Johanna f. Olsson. 1933 gifte han sig med Anna Margareta Nilsson.

 

(Ingen bild)

 
 
 
F3d    
 FJUGESTA.      
 

 

 

 

 

 

 

K. Sandströms Cykel- & Sportaffär.

Box 220.

Fjugesta.

Tel. 82.

 

Innehavaren började sin verksamhet 1932 i en mindre fastighet i samhället och flyttade tre år senare in i nuvarande, mera ändamålsenliga lokaler, bestående av butik, lagerlokal, kontor, verkstad i källarvåningen samt andra smärre utrymmen. Tre bostadslägenheter finnas även i huset, som byggdes 1920. Det är taxerat till 30,000 kr. och brand-försäkrat för 40,000 kr.

 

Firman försäljer Monarks cyklar samt reservdelar och tillbehör till desamma. I övrigt saluföras alla till en sportaffär hörande varor samt radio. Två personer äro anställda i firman.

 

Knut Sandström är född den 23 augusti 1910 och son till Viktor Sandström, Fjugesta, o. h. h. Hilda f. Karlsson. Den 18 februari 1933 gifte han sig med Ragnhild Johansson. Barn: Karl Erik, född 1929, Jan Olof, född 1933, och Börje, född 1938.

 

(Ingen bild)

 
 
T3c      
 FJUGESTA.  Bangården.    [Vykort register.]
 
 
       
 FJUGESTA.  Centrum. Riseberga klosterruin. Sannabadet. Tingshuset.    
 
 
 
 BRIO