Bicycle register  F                 
 FENIX > Östermalms Velocipedaffär, Stockholm. ^ back to FENIX in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
 - Stockholm. 
 Andra cykelmärken från Stockholm.  
 
 
     

 

FENIX

ÖSTERMALMS

VELOCIPEDAFFÄR

STOCKHOLM

 

     
 
 
 
 
 

 

Cykelmärken och Mascots 

av standardmodell enl. ovanstående avbildningar. Standardmärkena kunna stämplas med följande antal typer.

Bandet upptill 20 st. 

Bandet i mitten 8 st. 

Bandet nedtill 15 st. 

Begär prov och offert! 

C.C. SPORRONG & CO. 

Kungsgatan 17 Stockholm

Tel. Namnanrop: "SPORRONG & CO"

Från Cykel- och Sporthandlaren 7/1937

                         
 
 
 
 
 Det gäller att krafter ha´, ty frugan hon vill fort åsta!