Bicycle register  F
 FREJ > John F. Johansson, Ljungbyholm. ^ back to FREJ in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
LJUNGBYHOLM. - Småland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap. Vykort page down.
 
 
 

 

JOHN F. JOHANSSON

FREJ

LJUNGBYHOLM

 

JOHN F. JOHANSSON

FREJ

LJUNGBYHOLM

 

JOHN F. JOHANSSON

FREJ

LJUNGBYHOLM

 

Schuco Varianto 3010K.

 
K13
 1913  KALMAR. Tidning för Kalmar stad och län.    N:r 151 (B). Lördagen den 27 September. Back to guide: Tidningar
 

Cyklister!

 

Cyklar köpas och repareras fördel-

aktigast hos undertecknad. Cyklar

egen tillverkning med såväl en som

tre utvexlingar till nedsatta priser.

Välsorteradt lager af tillbehör och

gummiringar.

Ugnlackering samt alla förekom-

mande reparationer utföras snabbt och

billigt.

Telefon- samt ringledningar anläg-

gas och repareras.

 

John F. Johansson.

LJUNGBYHOLM. Tel. 42.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    
 
T3c      
 LJUNGBYHOLM.  Kyrkan, Ljungbyån, hemmet och Sockenmagasinet.    [Vykort register.]
 
 
 
 
Saker  
 SCHUCO VARIANTO 3010K [Guide: Lek & Saker.] 
 
 
 Made in U.S. - Zone Germany.