Bicycle register  G - H

 

 Aktiebolaget Amerikansk Cycle Import. Eli Pettersson & August Lindblad

 DROTT > A.B Amerikansk Cycleimport Velocipedfabrik.

 GAUTHIOD > SVITHIOD > A.B. American Cycle Import.

 CRESCENT > DROTT > GAUTHOID > Velociped Aktiebolaget August Lindblad.

 RADIX > Velociped A-B. August Lindblad. 

 BLIXT > CRESCENT > DROTT > > RADIX > REO > Velocipedaktiebolaget Lindblad. 

 

^ back to GAUTHOID in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
Stockholm. - Uppland.
 Andra cykelmärken från Stockholm. [Nymans - Lindblad.]
  MOVED
 10
       

 

DROTT

VELOCIPED

AKTIEBOLAGET

AUGUST

LINDBLAD

STOCKHOLM

 

 

 

GAUTHOID

VELOCIPED

AKTIEBOLAGET

AUGUST

LINDBLAD

STOCKHOLM

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bild från CYKLISTENS HANDBOK utgiven av Försäkringsbolaget GÖTA Kungsgatan 9 Stockholm, 1938.