Bicycle register  G - H
 GLOB > KURIREN > N. H. Nylander, Kristianstad. ^ back to GLOB in reg.
- - - - - - - - - - - - -
- Skåne.
  Andra cykelmärken från Kristianstad.
05
 

 

N.H. NYLANDER

GLOB

KRISTIANSTAD

 

 

NYLANDERS

GLOB

KRISTIANSTAD

 

 

GLOB

 N.H. NYLANDER

KRISTIANSTAD

 

 

GLOB

 N.H. NYLANDER

KRISTIANSTAD

 [Large.]

 

 
 
M3c      
 KRISTIANSTAD.     [Back to Kristianstad main.]
 

Nylanders Rullstolsfabrik.

Inneh. Ing. Gustav Riis.

Östra Storgatan 3.

Kristianstad. Tel. 885.

 

Firman startades av fabrikör N. H. Nylander år 1893. År 1919 övertog nuvarande innehavaren rörelsen.

Fabriken tillverkar rullstolar, sjukbord, ambulansbårar, bårvagnar, invalidvagnar efter önskade modeller eller ritningar. Verkstaden är rymlig och har en modern maskinell utrustning, som drives med elektrisk kraft. Leveranser sker till lasarett, vanföreanstalter, järn- och möbelaffärer samt till privatpersoner.

 

Även export till Finland har förekommit. Firman utför även reparationer av cyklar samt finmekaniska arbeten.

Tre personer äro anställda i företaget.

 

Gustav Riis är född den 29 december 1889 och son till järnhandlare Andreas Riis, Malmö, o. h. h. Hanna f. Persson samt gift den 12 maj 1921 ined Agnes Hildegard Lindholm. Barn: Jörgen, född 1922, Ulla, född 1924, samt Birgitta, född 1926.

 
 
 
 
 GEVALIA.      
 

 

 

Gevalia - juligt gott!

GEVALIA är alltid lika välkommet och uppskattat... 

Det goda aromrika kvalitetskaffet piggar upp och sätter

färg på fest och vardag. 

 

Njut Gevalia i jul och alla andra dagar ! 

 

 

 

 Året Runt 51/56