Bicycle register  G - H                    
 HELLA > Fagergren & Johnson Eftr., Kalmar. ● HELLA > TRIO > Fagergren & Johnson, Kalmar. ^ back to HELLA in reg.
- - - - - - - - - - - - -
 - Småland.
 Andra cykelmärken från Kalmar.  
  
 

 

 

 

Laga så att det håller!

 

ANVÄND

TRELLEBORG REPARATIONSMATERIAL

 

 

 

HELLA

FAGERGREN

& JOHNSON

KALMAR

 

 

FAGERGREN & JOHNSON

HELLA

KALMAR

 

 

FAGERGREN & JOHNSON

EFTR.

HELLA

KALMAR

 

 

Trelleborg Reparationsmaterial

för cykelreparationer.

 

 
K13      
 HELLA-Velocipeden  Fagergren & Johnson, Kaggensgatan 17 & 19., Kalmar.   Back to guide: Kataloger & Blad - Tidningar
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

KALMAR. Tidning för Kalmar stad och län. N:r 75 (B). Lördagen den 17 Maj, 1913.

 

 

HELLA-Velocipeden,

svenskt fabrikat. elegant, stark och lättgående, försäljes hos

 

Fagergren & Johnson,

Kaggensgatan 17 & 19., Kalmar.

 

Största lager af Gummiringar samt alla velocipedtillbehör.

Stor reparationsverkstad.

 

Återförsäljare: C. V. Jonsson, Läckeby.

 

 

 

 

 Återförsäljare: C. V. Jonsson, Läckeby.

 

  

 
M4c      
 KALMAR.  1942   [Guide Kalmar: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

 

 

Firma

Fagergren & Johnsson.

Inneh. Edvin Johanson.

Cykelaffär.

Kaggensgatan 19. Kalmar.

Tel. 343.

 

Rörelsen startades år 1900 av cykelhandlare Hendrik Fagergren och Svante Johnsson i en mindre lokal på Norra Långgatan 12. Påföljande år flyttades firman till nuvarande adress, där den disponerar större och ljusare lokaler. Grundarna drevo rörelsen till 1939, då de efterträddes av nuvarande innehavaren.

 

I verkstaden utföras alla inom branschen förekommande arbeten, även svetsningsarbeten, och firman är ensamförsäljare i Sverige för cykelmärkena Hella och Trio. Firman försäljer dessutom alla till branschen hörande artiklar och är den enda i Kalmar stad som tillverkar transportcyklar. Innehavaren är medlem i Kalmar Cykelhandlareförening. Två personer äro anställda i rörelsen.

 

Edvin Johansson är född den 3 juli 1896, son till snickare Janne Johansson o. h. h. Mathilda f. Pettersson samt gift sedan 1919 med Greta Jonson. Barn: Kerstin Margareta, född 1927.

 
 
 
       
 Trelleborg.   Reparationsmaterial för cykelreparationer.   [Trelleborg: Ringar & Däck.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LAGER: