Bicycle register  G - H                       
 HINDEN - N.3 > J. A. Karlssons Cykelwerkstad, Eksjö. ^ back to HINDEN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
      EKSJÖ. - Småland.  
  Andra cykelmärken från Eksjö.  Vykort. • Vykort, page down.
 
10
 

 

J. A. KARLSSONS

EKSIÖ

CYKEL-WERKSTAD

 

Back to XX in reg.

 

J. A. KARLSSONS

HINDEN

M .

CYKEL. WERKSTAD

EKSJÖ

 

Firma J. A. Karlsson. Cykel- och Mek. Verkstad.

 

 

 

 

 

 
M2c     A B C ........
 EKSJÖ.  1942  
 

 

Firma J. A. Karlsson.

Cykel- och Mek. Verkstad.

Johanshem.

Eksjö.

Tel. 155.

 

År 1896 började innehavaren tillverka cyklar och är f. n. en av de få i landet förutom fabrikerna som tillverkar kompletta velocipeder. De äro kända över hela landskapet för gediget utförande och stor hållbarhet. Även andra mekaniska arbeten utföras.

 

Fabrikör Karlson är själv mycket skicklig fackman, och han har kunnat glädja sig åt en stor kundkrets, vilken växt för varje år. Han har numera även en filial i stadens centrum. Hans firma sysselsätter 3-5 personer.

 

Johan A. Karlsson är född den 29 december 1858. Barn: Jon-Fredrik, född 1895, Knut, född 1904, och Sixten, född 1902.

 
 
 
00   
 Andra cykelmärken från EKSJÖ.                                            SMÅLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.      
   

BUFFALO > GAUTHIOD ........... Nya Järnboden.

 

EKSIÖ ....... J. A. Karlsson Johanshem. 

HINDEN ..... J. A. Karlssons Cykelwerkstad (P.g. up.).

 

Cykelcentralen ...... Försäljare Cykelcentralen.

CYKO .................. Cykelcentralen Johansson & Ahlgren.

 

Alfr. Cederkvist ..... Alfred Cederkvist. 

POLHEM ............... S. J. Sjöstrand.

VIKING ................ Wassbergs Velocipedaffär. Dekal.

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● Nya Järnboden. Inneh. E. Gustafsson (BUFFALO, GAUTHIOD) (P.g. down.).

 

● Firma Alfr. Cederkvist. Maskin- och Velocipedaffär (CM) (P.g. down.).

 

● Eksjö Maskin- & Reparationsverkstad. Inneh. Bengt Ruberg (P.g. down.).

 

● J. A. Karlsson. Cykel- och Mek. Verkstad. Johanshem (EKSIÖ, HINDEN) (p.g. up).

 

● V. Wassbergs Cykel- & Radioaffär (VIKING) (P.g. down.).

 

 

 

 
M6b     A B C ........
 EKSJÖ.      
 
 
     

 

NYA JÄRNBODEN

BUFFALO

EKSJÖ

 

Back to XX in reg.

 

 

 

Nya Järnboden. BUFFALO, GAUTHIOD cykelmärken.

 

 

 

 

M6c     A B C ........
 EKSJÖ.  1942  
 

 

Nya Järnboden.

Inneh. E. Gustafsson

Eksjö

Tel. 218, 385, 213 och 219.

 

Firman grundades 1833 med köpman Y. Myrén såsom förste kände innehavare. Nuvarande ägaren övertog rörelsen 1909 och har sedan dess väsentligt upparbetat densamma. Företaget är stadens äldsta och troligen även det äldsta i hela Eksjötrakten. I såväl parti som minut försäljes järn, stål, plåt, spik, byggnadsmateriel, åkerbruksredskap och åkerbruksmaskiner samt järnmanufakturartiklar av alla slag. Rörelsen sysselsätter sjutton anställda. Den är ansluten till Järnhandlareföreningen samt tillerkändes diplom vid utställningen i Eksjö.

 

Innehavaren har gjort sig känd för stor duglighet och anförtrotts ett flertal offentliga uppdrag. Han är sålunda stadsfullmäktig sedan 1927, vice ordförande i drätselkammaren, kyrkofullmäktig, kyrkoråd, kyrkovärd, vice ordförande i kyrkofullmäktige, kyrkokassör, kyrkogårdsföreståndare, landstingsman, ledamot av direktionerna för Ulfsparre - Hägerflychtska länslasarettet i Eksjö och Eksjö sanatorium, ledamot av Smålands och Blekinge Handelskammare, styrelseledamot i A.-B. Skånska Bankens avdelningskontor i Eksjö, fullmäktig i Försäkringsbolaget Allmänna Brand samt skattmästare i Frimurareorden. Vidare är han ordförande i Jönköpings Läns Köpmannaförbund, Eksjö Köpmannaförening och Jönköpings Läns Köpmäns Samarbetsnämnder, RVO 1929 och RNO 1938.

 

E. Gustafsson är född den 9 maj 1882 och son till nämndeman Gustaf Carlsson o. h. h. Carolina f. Larsson

 
 
 
M3c     A B C ........
 EKSJÖ.   Cykelcentralen Johansson & Ahlgren.    
 
 
 

1948

 

   

 

Auktoriserad

HERMES

försäljare - Småland.

 

Cykelcentralen, Johansson & Ahlgren

Eksjö

Tel. 253

 

 

CYKELCENTRALEN

JOHANSSON

&

AHLGREN

CYKO

EKSJÖ

 

Back to XX in reg.

     
 
 
MP     A B C ........
 EKSJÖ.   P.    
 
 
   

 

S. J. Sjöstrand.

POLHEM

Eksjö

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
M4c     A B C ........
 EKSJÖ.  1942   Eksjö: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.
 

 

Firma Alfr. Cederkvist.

Maskin- och Velocipedaffär.

N. Storgatan 50.

Eksjö

Tel. 227

 

Innehavaren köpte fastigheten år 1906 och startade samtidigt sitt nuvarande företag. Byggnaden, som är uppförd av trä, inrymmer butik, verkstadslokaler och bostadslägenhet. Den är taxerad till 23.000 kr. och brandförsäkrad för 22.000 kr.

 

Firman drives såsom välsorterad cykel- och sportaffär med försäljning bl. a. av velocipeder av märkena Nordstjärnan och Rex samt av radioapparater av märkena Aga och Centrum m. fl. Fullständig reparationsverkstad finnes med laddningsstation och komplett batteriservice. Goda varor och väl utförda arbeten ha skaffat företaget en stor kundkrets i staden, och omsättningen har även ökat för varje år. Två personer äro nu anställda i firman.

 

Alfred Cederkvist är sedan 1900 gift med Alma Almquist.

 
 
 
M5c     A B C ........
 EKSJÖ.  1942  
 

 

 

 

Eksjö Maskin- & Reparationsverkstad.

Inneh. Bengt Ruberg.

Eksjö.

Tel. 119.

 

Innehavarens fader startade företaget år 1908 och drev rörelsen såsom cykelverkstad och reparationsverkstad för vapen och symaskiner. Efter slutad skolgång praktiserade innehavaren i firman, vilken han övertog efter faderns död år 1939.

Affären för ett välsorterat lager av det som hör till branschen samt försäljer de välkända cykelmärkena Husqvarna, O. K. och Union. Vidare försäljas vapen, symaskiner och jaktammunition.

 

Två personer äro anställda i företaget.

Innehavaren är mycket idrottsintresserad. Han är medlem av Eksjö Fabriks- och Hantverksförening.

 

Bengt Ruberg är född den 23 mars 1918 och son till cykelreparatör Emil Ruberg o. h. h.

 
 
 
M7c     A B C ........
 Eksjö.  1942 VIKING cykelmärke.
 

V. Wassbergs Cykel- & Radioaffär.

N. Storgatan 15.

Eksjö.

Tel. 595 och 1060.

 

Den 1 februari 1935 startades företaget i fastigheten S. Kyrkogatan 5. 1941 utvidgades företaget med nuvarande utställningslokal, vilken tillfredsställer högt ställda anspråk på tidsenlighet.

 

Cykelverkstaden är fortfarande belägen i de gamla lokalerna. Där utföres fullständig cykelservice. Firman försäljer cyklar av märket Monark samt radioapparater av märkena Orion och Nornan m. fl. Fullständigt reservdelslager för såväl velocipeder som radio finnes.

 

Innehavaren började praktisera i yrket hos sin fader i Smålands Anneberg och praktiserade sedan en tid på mekanisk verkstad.

 

Viking Wassberg är född den 25 april 1906 och son till verkmästaren Ernst Wassberg o. h. h Hulda Wassberg. 1940 gifte han sig med Margareta Carlsson.

 
 
 
dekal   
                                                                                 
 

 

VIKING

TEL. 595

WASSBERGS

VELOCIPEDAFFÄR

EKSJÖ

 

[Andra dekalkomanier.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T3c      
 EKSJÖ.      [Vykort register.]