Bicycle register  G - H                        
 HUSQVARNA > METEOR > Husqvarna Vapenfabriks AB - Huskvarna.            Cyklar: 1940, Children's/ Mopeds ^ back to HVA in reg.
- - - - - - - - - - - - -
 HUSKVARNA. - Småland.
 Andra cykelmärken från Huskvarna. Vykort.
 
 
 
 
[Mascot register.]

 

  MASCOT register. 

 

 
 
 
 1936 - Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag. Vapenfabriken Huskvarna. [Fabriken at mopeds.] [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]  
 
 
 
 
             
   Tidigt 30-tal.                                             1945                                                               1949
 
 
00       
 Andra cykelmärken från HUSKVARNA.                                                  SMÅLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.    
 

ARGUS > Husqvarna vapenfabrik.

 

ARGUS & BILL (sålda av Husqvarna).

 

HUSQVARNA > METEOR > Husqvarna H (P.g. up.).

 

VIKEN ......... W. Gustafson.

 

 

 

No link back -> [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

 

 

Övrigt:

 

Vykort:

 

 
 
 
20    
 HUSKVARNA.   ARGUS.    
 
 
     

 

Billighets modell från HVA.

 

ARGUS

Husqvarna Vapenfabrik, Huskvarna.

 

Back to XX in reg.

 

 

 

ARGUS

Husqvarna Vapenfabrik,

Huskvarna.   

 

Back to XX in maskot reg.

 

 

 

 

 
20c    
 HUSKVARNA.   ARGUS. BILL.    
 
       

 

ARGUS

 

Back to XX in reg.

 

 

ARGUS

 

 

 

 

 

BILL

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

Argus-velocipederna.

Vid sidan av förestående original velocipeder med fabriksmärket »Husqvarna» föra vi numera i marknaden även efterföljande »Argus» velocipeder, samtliga med Fauber vevlager och nåtgot enklare utstyrsel, men fullt prima i alla avseenden och på intet sett all förväxla med de i marknaden förekommande gottköpsvelocipederna.

 

För »Argus» velocipederna gäller samma garanti som för våra »Husqvarna» maskiner, och vilja vi rekommendera »Argusu-märket till en var, som önskar en först klassig velociped, stark och lättgående, till ett något lägre pris.

 

 

 

 

 

BILL

Utlandstillverkad, såld i Sverige

(Såld av Husqvarna.).

 

HÄR är jag inte 100 % MEN likheten mellan märkena avgör "gissningen".

 
 
35    
 HUSKVARNA.   VIKEN.    
 
 
     

 

W.

GUSTAFSON

VIKEN

HUSKVARNA

 

Back to XX in reg.

 

 

W.

GUSTAFSON

VIKEN

HUSKVARNA

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 HUSKVARNA.   Totalvy av Husqvarna fabriker 1945.   [Post Card register.]  Top of page.
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx xx