Bicycle register  I - J
 IHLA > NORE > 1882 A.-B. Oscar Ljungbergh, Jönköping.  ^ back to IHLA in reg.
- - - - - - - - - - - - -
 - Småland.
  Andra cykelmärken från Jönköping. Vykort.
 
 
 
20      

 

IHLA

1882

A.-B. Oscar Ljungbergh,

Jönköping.

 

 

 

 

NORE 

1882

A.-B. Oscar Ljungbergh,

Jönköping. 

 

 

 
 [Mascot register.]   Back to XX in reg.   
 
   MASCOT register. 
 
 
 
 
   
 1937   CYKLAR från Industri- & Handels- A.-B. Oscar Ljungbergh, Jönköping.   
 
 
                                                  
 
 
 
 1941  Ihla CYKLAR. Broschyr omslag.  
 
 
 
 
 
  Jönköping.   1963 [Post Card register.]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Old: XX