Bicycle register  I - J                  
 FUNKIS > JAGAREN  > NEORD > ORKAN > AB Björk & Co., Stockholm.         Moped: Jagaren. 

^ back to JAGAREN in reg. 

- - - - - - - - - - - - -
- Uppland.
 Andra cykelmärken från Stockholm.
 
 
 
 

JAGAREN

BJÖRK & Co

STOCKHOLM

 

 

JAGAREN

BJÖRK & Co

STOCKHOLM

 

 

 

 
 
N2       
                       
 

 

Jagaren 1910

 

 

Jagaren & Neord 1929

 

 

Årets JULKLAPP!

• En Jagaren velociped.

 

 

N3      
   
 

 

Jagaren 1929

 

 

Jagaren 1931

 

 

 

 

 

 
N4       
  

 

Jagaren 1932

 

 

Jagaren 1945 - 1946

 

 

 

 

 

 
M2c    
 1910    

 

 

JAGAREN

BJÖRK & Co

STOCKHOLM

 

Allm. Tel: 13691.

Rikstel: 743.

 

 

Velocipeder. Gummiringar.

Batterier. Ficklampor.

 

Leverantör till Kungl.Postverket

 
 
Bicycle      
 1929    

[Back to Bicycle picture guide.]

 

 

 

 

 

 
 
Jul    
    [Guide: Jul & Kort.]
 
 
 
 Den som cyklar JAGAREN blir alltid bjuden på fester, tillställningar och julbord - ALLA vill höra om denna fantastiska cykel.
 
 

 

 

 

 
M3c    
 1929    
 

Denna skylt i storlek 500x350 mm och i sex färger erhålles av våra återförsäljare gratis endast mot erläggande av 90 öre till porto.

Den måste uppsättas på starkt trafikerad plats så att den blir synlig för största antal människor.

 

 

 

 

 
 
 
M3d    
 1931    
 

 

 

 

 
 
M4b    
 1932    
 

 

 

 

 
 
M4c    
 1945-46     [Jagaren & Orkan.]