Bicycle register  K                     

KADETTE > Tage Nordstedt Velocipedaffär, Billesholm.

^ back to KADETTE in reg. 
 IDEAL > Tage Nordstedt, Billesholm Gruva.
BILLESHOLM. - Skåne.
 Andra cykelmärken från Billesholm. Vykort.
- - - - - - - - - - - - -
05
 

 

TAGE NORDSTEDT

VELOCIPEDAFFÄR

KADETTE

BILLESHOLM

 

 

 

TN

KADETTE

TAGE NORDSTEDT

CYKEL- & RADIOAFFÄR

BILLESHOLM

LYX

 

 

 

 

TAGE NORDSTEDT

IDEAL

BILLESHOLM GRUVA

 

Back to XX in reg.

 
00     
 Andra cykelmärken från BILLESHOLM.                               SKÅNE. Andra towns, villages./ Sveriges landskap. 
   

BRILLIANT ......... Oscar Hansson, Billesholm.

 

KADETTE ........... Tage Nordstedt Velocipedaffär, Billesholm. (P.g. up.).

KADETTE LYX ..... Tage Nordstedt Cykel- & Radioaffär, Billesholm.

IDEAL ............... Tage Nordstedt. Billesholm Gruva.

 

 

 

 

 

 

 

 

20
     

 

 BRILLIANT

OSCAR HANSSON

BILLESHOLM

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M2c      
 BILLESHOLM.  Järnvägsstation. SJ lok.    [Post Card register.]  BOXHOLM
 
 
 
 1944

17.984 cyklar stulos förra året ..

Ja, siffran låter fantastisk, men det är den officiella noteringen

för antalet cykelstölder 1944.

Siffran kommer inte att bli lägre i år ...kan man ta för givet ?

Så försäkra Er

 

 

 

 

 

Huvudkontor Stockholm 7