Bicycle register  R                 
 RADO > S. E. Bergström, Örebro. ^ back to RADO in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
- Närke.
 Andra cykelmärken från Örebro.
 
 

 

RADO

S. E. Bergström,

Örebro.

     
 
 
 S. E. Bergströms Reparationsverkstad. [Lokal guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

Malmgatan 7.

Örebro.

Tel. 13627.

 

Verksamheten började den 1 oktober 1921 i lokaler, som voro belägna i fastigheten Malmgatan 5. Efter en tid

visade sig dessa emellertid vara otillräckliga, varför firman inflyttade i nuvarande fastigheten, där den disponerar

ändamålsenlig butik och två verkstadsrum. De senare äro dock i minsta laget, varför företaget ej kunnat övergå

till maskinell drift i större skala. I affären säljas cyklar av det gamla kvalitetsmärket Rambler samt av det egna

märket Rado. Alla slags reparationer utföras, och dessutom har firman försäljning av reservdelar och cykeltillbehör.

Två personer äro anställda i företaget.

 

Sigfrid Emanuel Bergström är född den 8 augusti 1891 och son till skomakarmästaren Erik Oskar Bergström o. h. h.

Lovisa f. Persdotter. Den 16 november 1912 gifte han sig med Anna Emilia Berg. Barn: Margit, gift med tapetserare

Bengt Claesson, Aina, gift med Rolf Fritz, May, gift med Bertil Svidén, och Dagny.

 

Finns EJ BILD  - sid 498
 
 1937 - Cykeldäck.
 
 
 TRELLEBORG heter ringen.... bättre finns ingen.
 
 

Att plåstra med punkterade ringar är inget flickgöra. 

Välj därför ett cykelgummi, som erbjuder den säkraste

garantien för behaglig och bekymmersfri åkning. 

 

Begär uttryckligen TRELLEBORG slang!