Bicycle register  R
 RIVAL > Svenskt Fabrikat.    ^ back to RIVAL  in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
Okänd tillverkare, försäljnings lokal - ort.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  
 
 
 
 
   

 

RIVAL

Svenskt Fabrikat.

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omslag ALLERS veckotidning 34/1951