Bicycle register  S                   
 SIR > SPRINTER > Folke Nelson, Åsensbruk. ^ back to SIR in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
ÅSENSBRUK. - Dalsland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Vykort.
 
 

 

SIR

FOLKE NELSON

ÅSENSBRUK

 

 

SIR

FOLKE NELSON

ÅSENSBRUK

 

 

 

 

 

 
 
 ÅSENSBRUK.     [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 
 

 

 

 

Firma Eriksson och Aronsson.

Cykelaffär & Reparationsverkstad.

Skålleruds Stom.

Åsensbruk.

Tel. 65.

 

Efter att under femton år ha praktiserat på olika cykel- och bilreparationsverkstäder startade Karl F. Eriksson 1935 egen rörelse i en mindre lokal i Skållerud. Rörelsen utvecklades snabbt och 1938 ingick E. kompanjonskap med smidesmästare Anders Algot Aronsson från Skållerud. Samma år läto de uppföra den nuvarande verkstadsfastigheten invid vägen Köpmannebro - Skålleruds kyrka - Åsensbruk.

 

Verkstadsfastigheten inrymmer förutom cykelreparationsverkstad även smidesverkstad och garage samt butikslokal. Samtidigt med att den nya verkstaden uppfördes kompletterades och moderniserades den maskinella utrustningen så att firman nu kan utföra alla förekommande reparationsarbeten på cyklar samt dessutom mindre svetsningsarbeten m. m. på motorfordon. Firman har under senare år även upptagit försäljning av cyklar och radio, samt reservdelar till cyklar. Två personer äro anställda i rörelsen.

 

Karl F. Eriksson är född den 9 oktober 1906.

Anders Algot Aronsson är född den 26 oktober 1892.

 

 
 
Post      
 ÅSENSBRUK.  Järnvägsstation, kiosk, bil, folk.   [Post Card register.]
 
 
       
 ÅSENSBRUK.  Solåsen.    
 
 
       
 ÅSENSBRUK.  Håfreströms fabriker.