Bicycle register  S                         

SNAB > A. Åberg, Kristinehamn.

SNABB > Bröderna Åberg / Åbergs Cykel- & Sportaffär, Kristinehamn.

   

^ back to SNABB in reg.

- - - - - - - - - - - - -
KRISTINEHAMN. - Värmland.
 Andra cykelmärken från Kristinehamn. Vykort page down.
 
 

 

 

 

A. ÅBERG

SNAB

KRISTINEHAMN

 

 

BRÖDERNA ÅBERG

SNABB

KRISTINEHAMN

 

 

Bröderna Åbergs Cykel-, Sport- & Motoraffär.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bröderna Åbergs

Cykel-, Sport- & Motoraffär.

Inneh. Eric Albert Åberg.

Spelmansgatan 30.

Kristinehamn.

Tel. 123.

 

 

 

 

 

 

 

År 1899 startade Anders Åberg en cykelaffär i fastigheten Spelmansgatan 46 och drev rörelsen där till 1903, då den flyttades till de nuvarande lokalerna. 1919 övertogs affären av sönerna Eric och Albin Åberg, av vilka den senare 1930 utträdde ur firman. Under årens lopp har firman utvecklats betydligt och utökat försäljningen med olika artiklar. Sålunda upptogs 1925 försäljning av motorcyklar, 1929 försäljning av lättviktsmotorcyklar, och sedan 1931 försäljer firman även sportartiklar och fiskredskap. Till företaget, som sysselsätter 5 anställda, hör även en modern reparationsverkstad.

 

Innehavaren började redan vid 10 års ålder att hjälpa fadern med cykelreparationer. När han var 14 år gammal, erhöll han anställning i firma P. J. Svensson och var sedermera under någon tid anställd i Lingonbolaget, men återvände därefter till faderns firma. Affären är ombud för Skidfrämjandet och S. T. F. Den har en årsomsättning på 100,000 kr. Innehavaren är styrelsesuppleant i Hantverksföreningen och var en av initiativtagarna till bildandet av Värmlands Motorklubb.

 

Eric Albert Åberg är född 1895 i Kristinehamn, son till handlanden Anders Åberg o. h. h. Maria f. Wiberg samt gift sedan 1925 med Anna Carlsson. Barn: Jan Eric, Anders, Eric Gunnar och Eric Göran.

 
 
 
00  
 Andra cykelmärken från KRISTINEHAMN.                                  VÄRMLAND.   Andra towns, villages./ Sveriges landskap.     
   

* HEROS > PRIMO .... Karl Otto Andersson. Cykel

   RECORD ............... Karl Otto Andersson. 

 

* SNAB ...... A. Åberg. 

   SNABB .... Bröderna Åberg / Åbergs Cykel- & Sportaffär (P.g. up.)

 

Firmor med ett cykelmärke.

D    

DYNER ............. ---- . ?

DYNER ............. J. Grund & C:o, Kristinehamn.

H     

HEROS ............ Järnbolaget JK. 

HO ................. Henning Olson Cykelverkstad.

R    

REO ............... E. Johanson Sportmagasinet.

REO ............... Cykelmagasinet Andersson & Ekman.

RUNO ............. Runo Blom.

S        

SOLID ........... H. Hesselius (Cykelfirma H. Hesselius, finns ett äldre CM.).

T    

TERRY ........... Bröd. Andersson.

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● Bröderna Anderssons Sportaffär (TERRY) ................... (P.g. down.)

 

● Karl Otto Andersson, Kristinehamn (HEROS).

 

● K. A. Granats Reparationsverkstad, Kristinehamn. ...... (P.g. down.)

 

● Bröderna Åberg / Åbergs Cykel- & Sportaffär. ............. (P.g. up.)

 

 

 

 

Vykort:

● Guide (P.g. down.)                Kart-Kort nr 10 (P.g. down.)

 

 
 
 
   05  
 KRISTINEHAMN.   D, H.    
 
 

 

DYNER

 

 

 

J. GRUND & C:o

DYNER

KRISTINEHAMN

 

Back to XX in reg.

 

 

HEROS

Järnbolaget JK

Kristinehamn

 

 

HO

Henning Olson Cykelverkstad.

Kristinehamn

 

 
 
   20  
 KRISTINEHAMN.   R, S.    
 
 
 

 

REO

E. Johanson

Sportmagasinet

 Kristinehamn

 

 

REO

Cykelmagasinet

Andersson & Ekman,

Kristinehamn.

 

Back to XX in reg.

 

 

RUNO

 Runo Blom.

Kristinehamn

 

 

H. HESSELIUS

SOLID

KRISTINEHAMN

 

Back to XX in reg.

 

 
 
25    
 KRISTINEHAMN.   TERRY   [Local guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

 

 

 

 

 

 

BRÖD. ANDERSSON

TERRY

KRISTINEHAMN

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

Bröderna Anderssons Sportaffär. Eldaregatan 5. Kristinehamn. Tel. 1542.

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Harry Andersson måste tidigt giva sig ut i förvärvsarbetet, och redan 12 år gammal åtog han sig diverse arbeten hos traktens bönder såsom skogshuggnings- och jordbruksarbete m. m. Vid 12 års ålder hade han även anställning som springpojke. 1929 kom han till A.-B. Furuplywood, där han arbetade i fem år. Efter fullgjord värnplikt arbetade han först vid S. J :s banavdelning i två år och sedan vid dess maskinavdelning i ett år. Den 1 oktober 1937 startade han tillsammans med sin broder den nuvarande sportaffären i fastigheten Eldaregatan 5.

 

Efter ett halvt år började brodern arbeta vid S. J., och sedan dess har han själv skött butiken. Redan tidigare hade han en god praktisk utbildning för denna sysselsättning, och han har därefter även skaffat sig goda teoretiska kunskaper genom att följa korrespondenskurser i bokföring, matematik o. dyl. Försäljningen omfattar cyklar, lättviktsmotorcyklar, radioapparater samt alla slags sportartiklar. Cykelreparationer utföras, och reservdelar saluföras.

 

Oskar Harry Andersson och Nils Holger Andersson äro födda den 28 maj 1912 och den 20 april 1914 respektive och söner till banvakten Erik Vilhelm Andersson o. h. h. Frida Matilda Andersson.

 
 
30    
 KRISTINEHAMN.   Ca 1903 -  Godt Nytt År. Interiör af K. A. Granats Reparationsverkstad   [Local guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

 
T3c    
 KRISTINEHAMN.  Kungsgatan.  
 
 
Post    
 KRISTINEHAMN.     [Post Card register.]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kungsgatan. Kristinehamn - Stadshotellet 1946 Kristinehamn Stadshotellet, Shopper 70-tal
 
 
 
kartkort    
 KRISTINEHAMN.   Kart-Kort nr 10 - Kristinehamn, Karlstad.  [Large.] 9. < 10 > 11. [Back/to kartkort register.] 
 

 

 

 

Alster.

Alsters kyrka.

 

Fröding-stenen.

 

Gustavsvik.

 

Hammarö.

 

Jäverön.

 

Karlstad

Kristinehamn.

 

 

Lundsberg.

 

Niklasdamm.

Nor.

 

Saxholm.

Skattkärr.

Skoghall.

Skåre.

Stavnäs.

 

 

 

Tormesöarna.

Tynäs.

 

Ulfsby.

 

Väse.

 

Ö.Fågelvik.

Ölme.

 

Sjöar, vattendrag.

Alstern.

Bottenviken.

Gapern.

Glumman.

Hagelviken.

Hållsjön.

Lövsjön.

St.Älgsjön.

Vänern.

Ölman.

Ölmeviken.

 

Väg mot:

Filipstad.

Forshaga.

Karlskoga.

Kil.

Lungsund.

Molkom.

Säffle.

Visnum.

 

 
 
     Allan Bertil ”Bertila” Almqvist.