SOLID in Bicycle register  S.                       
 SOLID > Anton Olsson, Dals Långed. ^ back SOLID in reg.
- - - - - - - - - - - - -
DALS LÅNGED. - Dalsland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  Vykort. • Vykort page down.
 
 

 

ANTON OLSSON

SOLID

DALS LÅNGED

 

 

ANTON OLSSON

SOLID

DALS LÅNGED

 

 

FIRMANAMN

FABRIKAT

ADRESSORT

 

 

 Kart-Kort nr 67

- Bengtsfors, Åmål, Ånimskog.

 

 
 DALS LÅNGED.     [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 
 

 

 

 

Anton Olssons Järnhandel.

Järn- & Kemikalieaffär.

Dals Långed. Tel. 4 och 50.

 

År 1891 startade köpman Anton Olsson en speceri- och diversehandel, och 1896 flyttade rörelsen in i rymligare lokaler. Firman upptog så småningom även försäljning av järnvaror, och denna gren av rörelsen fick med tiden en allt större omfattning, så att innehavaren måste öppna en specialaffär för järnvaror.

 

År 1922 avvecklades speceriaffären, och i denna butikslokal upptogs försäljning av kemikalier. Under årens lopp har firman sedermera utvecklats betydligt och är nu den enda specialaffären i sin bransch inom ett omfattande område. Rörelsen, som vid starten sysselsatte två anställda, ger nu arbete åt fem till sex biträden.

 

Anton Olsson är sedan 1907 gift med Thea Torgersen från Norge.

 

(Ingen bild)

 
 
 
 
 DALS LÅNGED.  Mustadfors.  
 

 

 

 

Firma E. Läckström.

Cykel- & Sportaffär.

Mustadfors.

Dals Långed.

 

Ar 1920 startade innehavarens fader under relativt blygsamma förhållanden en reparationsverkstad med försäljning av cyklar och tillbehör. Efter något år upptogs även försäljning av motorcyklar, och då firman sedermera utvecklades allt mera, måste den maskinella utrustningen i verkstaden även med varje år kompletteras.

 

Grundaren drev rörelsen till 1935, då han efterträddes av sonen, nuvarande innehavaren, vilken 1937 flyttade verksamheten till nuvarande lokaler i den samma år uppförda affärsfastigheten. Affären är nu centralt belägen vid genomfartsvägen genom samhället och försäljningen har under senare år utökats till att även omfatta sportartiklar av olika slag. En yrkes-kunnig cykelreparatör är anställd i firman.

 

E. G. A. Läckström är född den 11 juli 1911, son till Carl Läckström från Bäckefors o. h. h. Anna Sofia f. Bjurström.

 

(Ingen bild)

 

 
 
kartkor
 DALS LÅNGED.   Kart-Kort nr 67 - Bengtsfors, Åmål, Ånimskog.     [Large.]  894 1100 66. < 67 > 70. [Back/to kartkort register.]
 

Bengtsfors,,

Billingsfors,

 

Dals Långed,

 

Edslan,

Edsleskog,

 

Grann,

Håbol,

 

Knarrbysjön,

Kroppan,

 

Laxarby,

Laxsjön,

Lelången,

Ommeln,

 

Skåpafors,

Steneby,

Svärdlång,

 

Tansjön,

Tösse,

Vänern,

 

Åminskog,

Åmål.

 

Ärr

Ärtemark,

Ärtingen,

 

Skylt mot:

Nössemark,

Steneby - Ed

Säffle.

 

 
 
Post     
 DALS LÅNGED.   Hälsning från... mo-ped.se    [Post Card register.]
 
 
 
     BYGG OM DIN CYKEL TILL CYKELBIL!
 
Slipp regn och rusk!  

SE (top) vad HÄNDIGT FOLK har byggt!

 
 
 
 DALS LÅNGED. Stenebyhem.