Bicycle register  S                      
 SOLO > -------------  ^ back to SOLO in reg.
- - - - - - - - - - - - -
 Okänd tillverkare, försäljnings lokal - ort.
 Ingen länk åter: Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   
 
 
     

 

SOLO

 

     
 
 
 
 
 
 
 1959 - LUXOR - Duett reseradio.