Bicycle register  S
 SOLO > STABIL > S. A. Svensson, Larv. ^ back to SOLO in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
LARV. - Västergötland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap. Vykort.
 
 
 
 
 
 
22
   

 

 

S. A. Svensson

SOLO

Larv

 

 

 

S. A. Svensson

STABIL

Larv

 

 

Back to XX in reg

 

 

Cykelmärken och Mascots 

av standardmodell enl. ovanstående avbildningar. Standardmärkena kunna stämplas med följande antal typer.

Bandet upptill 20 st. 

Bandet i mitten 8 st. 

Bandet nedtill 15 st.                           Begär prov och offert! 

C.C. SPORRONG & CO. Kungsgatan 17 Stockholm

Tel. Namnanrop: "SPORRONG & CO"

Från Cykel- och Sporthandlaren 7/1937

 
  S. A. Svensson.: Auktoriserad HERMES försäljare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Det gäller att krafter ha´, ty frugan hon vill fort åtsta!