Bicycle register  S
 SPORT > VIRGO > Industrikompaniet,  Örebro. ^ back to SPORT in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
- Närke.
 Andra cykelmärken från Örebro.  
 
 

 

 

SPORT

INDUSTRIKOMPANIET

ÖREBRO

 

 

  "Cykeltur"
 
 
 
 Industrikompaniet. Cykel- & Sportaffär, -Mek. Verkstad. [Lokal guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]  

Inneh. Hugo och Sölve Almbrandt.

Kilsgatan 12.

Örebro.

Tel. 13520.

 

Verksamheten startades 1919 av fabrikör Th. Andersson med tillverkning av knappar, en fabrikation, vilken

alltjämt bedriver fast i mindre skala. Rörelsen utvecklades sedermera till cykel- och sportaffär och övertogs

därefter av sönerna, vilka alltjämt driva företaget. Moderna lokaler med stora skyltfönster stå till firmans

disposition, och i fastigheten finnas dessutom kontor och verkstadsruin. De senare äro väl disponerade och

försedda med en modern maskinell inredning. Försäljningen omfattar alla till branschen hörande artiklar. 

 

Av cyklar föras det egna märket Sport samt Fram. Firman för vidare alla slags sportartiklar såsom skidor,

skidutrustningar och tillbehör, kälkar, bandyrör, idrottsredskap, sportskor, campingartiklar, ryggsäckar, tält o. dyl. 

Reservdelar och tillbehör till cyklar säljas även. Alla förekommande cykelreparationer utföras av yrkesskickliga fackmän.

Svetsningsanläggning finnes. 

Förutom cheferna äro fyra man anställda i firman.

 

Hugo och Sölve Almbrandt äro söner till fabrikören Th. Andersson o. h. h. Elin Sofia f. Pettersson.

 

 EJ BILD
 
 
 
 Cykeltur.   [Guide: Jul & Kort.] 
 En liten rast på cykelturen för att insupa den vackra natur vyn. Men är det inte Urban i ekan därborta?