Bicycle register  S                      
 SPORTING > AB Cykel och Sport, Stockholm. ^ back to SPORTING in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
Stockholm. - Uppland.
 Andra cykelmärken från Stockholm. Lite rörigt! JO.....
 
 
 
       

SVECIA >>>

Stockholms Velocipedfabrik 

var ingen fabrik utan ett mer imponerande varumärke för 

A. B. Cykel och Sport som även hade märket Sporting. 

Cyklarna är troligen Nymanstillverkade.

 

Källa: 

 

SPORTING

AB Cykel och Sport,

Stockholm.

 

 

SPORTING

Velocipedfabrik,

Stockholm.

 

 

SVECIA

Stockholms Velociped Fabrik,

Stockholm.

 

     
       

 

SPORTING

Stockholms Velocipedfabrik,

Stockholm.

 

 

AB Cykel och Sport,

Velocipedfabrik,

Stockholm.

 

 

 

SVECIA

Stockholms Velocipedfabrik,

Stockholm.

 

    Back to XX in reg.