Bicycle register  S

STÅLKRONAN No 1, - No 2, Franzén & Borg Cykelverkstad, Örebro.

STÅLÖRNEN, - No 1 > Franzén & Borg Cykelverkstad, Örebro.

STÅLÖRNEN > Firma Franzén & Borg, Örebro.

^ back to STÅLÖRNEN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
- Närke. 
 Andra cykelmärken från Örebro.
 
 

 

STÅLKRONAN

No 1

Franzén & Borg

Cykelverkstad,

Örebro.

 

 

STÅLÖRNEN

Franzén & Borgs

Cykelverkstad,

Örebro.

 

 

STÅLÖRNEN

No 1 

Franzén & Borgs

Cykelverkstad,

Örebro.

 

 

STÅLÖRNEN 

Firma Franzén & Borg,

Örebro.

 

Back to XX in reg. Back to XX in reg. Back to XX in reg.
       

 

STÅLKRONAN

No 1

Franzén & Borg

Cykelverkstad,

Örebro.

 

 

STÅLÖRNEN

No 1 

Franzén & Borgs

Cykelverkstad,

Örebro.

 

 
reparation
 Firma Franzén & Borg. [Lokal guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

Inneh. Hj. Franzén.

Cykel- & Radioaffär.

Engelbrektsgatan 21.

Örebro.

 

Firman startades år 1921 av fabrikörerna C. Hj. Franzén och G. E. Borg å nuvarande plats vid Engelbrektsgatan 21, där firman disponerar butik, verkstad och lagerlokaler. Till en början omfattade verksamheten endast reparationer och försäljning av cyklar, men efter radions tillkomst utökades rörelsen att omfatta även denna bransch. I verkstaden där alla slag av cykel- och radioreparationer förekomma tillverkas även cyklar av märket Stålkronan samt cykelbyxspännet Ferro Prima, antennfjädrar och mindre mek. arbeten.

 

I butikslokalen försäljes olika slag av radioapparater och alla i övrigt till branschen hörande artiklar samt cyklar av märkena Stålkronan, Rambler och Örnen med flera. Fem personer äro anställda i företaget, som med åren förskaffat sig en allt större kundkrets och åtnjuter det bästa anseende för välgjort arbete. Sedan 1927 är fabrikör Franzén ensam innehavare av firman.

 

C. Hj. Franzén är född den 19 november 1879 och gift med Hildegard Maria Carlsson, född 15 juni 1876.

Barn: Egron Johannes, född 1905, och John Bernhard, född 1913.