Bicycle register  S                      
 STAR > Hellström, Linköping.     ^ back to STAR in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
Östergötland. 
 Andra cykelmärken från Linköping.   
 
 

 

HELLSTRÖM

STAR

LINKÖPING

 

 

CENTRUM 60  ..en tänkande TV!

 
 Radio
 1959 - CENTRUM en tänkande TV!  Året Runt nr.45/59                          [Guide: Radio & TV.]
 

 

Centrum 60

 

FESTIVAL 60

21", 110 (grader) Pris 1.495.-

 

KONSUL 60

21", 110 (grader) Pris 1.295.-

 

FREGATT 60

21", 110 (grader)

Kombinerad radio och TV

 

GRANDIOS 60 21", 110 (grader)

Pris 1.465:

 

 

 

 

 

....tänkande TV

Automatisk fininställning

- en teknisk sensation - ställer själv in

apparaten för absolut högsta bildskärps och

ger dessutom stabilare bild.

 

Automatisk kontrastinställning,

bibehåller ständigt det bästa förhållandet

mellan bildens svarta och vita partier.

 

Automatiskt distans / lokalomkoppling

Nära eller långt från sändaren Er nya Centrum 

TV räknar själv ut avståndet och anpassar

sig till det.

 

Centrum TV är strålningsskyddad och på-

verkat ej av ändringar i nätspänningen.