Bicycle register  S                 
 SVENSK FLAGG > Aug. Lindahl, Åsheda. ^ back to SVENSK FLAGG in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
ÅSEDA - ÅSHEDA. - Småland.
 Andra cykelmärken från Åseda, Åsheda. Vykort page down.
 

 

 

 

AUG. LINDAHL

         SVENSK FLAGG

                     ÅSHEDA          

 

 

 

A.-B. Aug. Lindahls

Maskinaffär & Mek. Verkstad.

Åseda.

Tel. 88 och 18.

 

Innehavaren började redan vid tolv års ålder att lära inom smidesyrket i Nottebäck. Han reste sedan ut och konditionerade på ett flertal platser till 1910, då han genomgick Hovslagareskolan i Jönköping och senare teknisk skola. Efter avslutade studier inköpte han tillsammans med två kompanjoner Susakvarn, vilken drevs till 1916, då de tre kompanjonerna separerade. Herr Lindahl flyttade då till Åseda, där han innehade en tomt, på vilken den nuvarande fabriksfastigheten uppfördes. Företaget har på senare tid utvidgats till mycket stor omfattning och är nu ett av de större inom branschen på platsen.

 

I fabriken tillverkas hästvagnsaxlar, kullagernav, BG-ventiler, kokspisar, plogar, vattenvärmaren Revolt, sten- och stubbrytaremaskiner, hydroforverket Revolt, bromsar, enkelskivhjul och ringar m. m. I maskinaffären säljas dessutom alla slags lantbruksmaskiner o. dyl.

Innehavaren är ombud för Riksförsäkringsanstalten, styrelseledamot och teknisk ledare av Åseda Elverk, styrelsemedlem i Svenska Handelsbanken, ledamot av prövningsnämnden, kommunalfullmäktige och skolstyrelsen samt innehar dessutom ett flertal andra förtroendeuppdrag.

 

August Lindahl är född den 2 februari 1889 samt gift sedan 1911 med Anna Salin.

Barn: Ivar, Birger, Hans, Hugo, Rut, Torsten och Henning.

 

 
 
15    
 ÅSEDA.    
 
        Large.  

 

ÅSEDA

Mek. Verkstad

SUSAN

 Lindahl & Co.

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
00     
 Andra cykelmärken från ÅSEDA - ÅSHEDA.                        SMÅLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   
 

RECORD ....... Åseda Järn- & Maskinaffär, Åseda.

 

SUSAN ........ Åseda Mek. Verkstad. Lindahl & Co.

 

SVENSK FLAGG .......... Aug. Lindahl, Åsheda (P.g. up.).

 

TEMPUS ........ Arfwidssons Maskinaffär, Åseda.

 

 

 

 

 

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]  

 

● A.-B. Aug. Lindahls Maskinaffär & Mek. Verkstad. ................. (P.g. up.).

 

● Elof Arfwidsson. Maskinaffär, Speceri- och Manufakturaffär. ... (P.g. down.).

 

● Åsheda Järnhandel. Inneh. Nyvall & Lidholm. ............................... (P.g. down.).

 

VYKORT: Åsheda Lantmannaaffär. A-B. Åseda Järn & Maskinaffär. .... (P.g. down.).

 

 

Firmor utan känt CM.

● Einar Erlandssons Cykel-, Sport- & Radioaffär. .............................. (P.g. down.).

 

● G. Petterssons Bil- & Cykelverkstad. Inneh. Sture Petterson. .......... (P.g. down.).

 

 
 
M3e    
 ÅSEDA.   Åsheda Lantmannaaffär. A-B. Åseda Järn & Maskinaffär.  
 

 

 

 

Record

Åseda Järn- & Maskinaffär

ÅSEDA

 

Back to XX in reg.

Åsheda Järnhandel.

Inneh. Nyvall & Lidholm.

Åseda.

Tel. 26.

 

Företaget startades i början av 1900-talet, och firman innehades i olika tidsperioder intill år 1914 av järnhandlarna O. E. Almkvist och Hilding Hillfing. År 1914 överläts affären till bröderna Karl och Oscar Nyvall, Nybro, som tillsammans innehade densamma under firma Åsheda Järnhandel, Bröderna Nyvall, till och med 1927. År 1928 inträdde i firman i stället för Karl Nyvall firmans mångårige föreståndare Ernst Lidholm, från vilken tid affären drivits under firma Åsheda järnhandel, Nyvall & Lidholm.

 

Firmans lokaler ha betydligt utvidgats och moderniserats, så att de nu fylla mycket högt ställda anspråk på hygien och komfort. Varulagret är mycket rikhaltigt, och stor sortering finnes i järnvaror, lantbruksredskap, byggnadsmaterialier, tegel, cement, kalk och lera, hushålls- och presentartiklar, velocipeder, sportartiklar m. m. Affären, som sysselsätter fyra personer, är ansluten till Smålands Järnhandlareförening och till Sveriges Järnhandlareföreningar. Ernst Lidholm är ledamot av Åseda kommunalfullmäktige, folkskolestyrelsen och brandstyrelsen m. fl. olika nämnder samt styrelseledamot i A.-B. Åsedahus.

 

Ernst Lidholm är född i Vislanda församling den 12 maj 1886 samt gift sedan 1915 med Gerda Malm.

Barn: Sven, Lars Olof och Inga-Lisa.

Oscar Nyvall är född den 15 september 1884

 

 
 
M5c    
 ÅSEDA.   Åsheda Lantmannaaffär. A-B. Åseda Järn & Maskinaffär.   [Vykorts register.]
 
 
 
20    
 ÅSEDA.    
 

 

Firma Elof Arfwidsson.

Maskinaffär, Speceri- och

Manufakturaffär.

Åseda.

Tel. 21.

 

Innehavaren började vid femton års ålder arbeta inom järn-, maskin- och spannmålsbranschen i Flatehult. Något år senare inköpte han en speceriaffär, och denna utvidgades till att även omfatta en särskild avdelning för maskiner, vilken senare förde honom i kontakt med såväl affärsmän som lantbrukare i stora delar av Småland. Vid nitton års ålder erövrade köpman Arfwidsson ett av lantbruksmaskinfirman Kullberg i Katrineholm uppsatt första pris, och då firman erfor att pristagaren var så ung, tilldelades han även ett guldur med inskription.

 

Dessa affärsförbindelser ha sedermera varit honom till stor nytta. År 1936 inköpte han sin nuvarande affärsfastighet i Åseda, vilken inrymde en av Åsedas äldsta affärer i speceri- och manufakturvarubranschen. Han övertog denna rörelse, som under hans energiska ledning utvecklades betydligt, och överflyttade 1936 även maskin-affären till Åseda. Maskinaffären är synnerligen välsorterad i lantbruksmaskiner, hushålls-artiklar, cyklar och radio m. m., och firman har ensamförsäljningen av en del olika förnäma kvalitetsfabrikat. Den åtnjuter ett mycket gott anseende och har förskaffat sig en med varje år stegrad omsättning.

 

Innehavaren har genomgått handelsskola. Han är medlem Kronobergs Läns Köpmannaförbund.

 

 

 

VELOCIPEDEN

TEMPUS

ARFWIDSSONS

MASKINAFFÄR

ÅSEDA

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

Auktoriserad

HERMES försäljare

- Småland.

 

 

 

 
 
M3c    
 ÅSEDA.    
 

Einar Erlandssons

Cykel-, Sport- & Radioaffär.

Åseda.

Tel. 56.

 

Företaget startades 1939 på nuvarande plats och har sedan starten gått snabbt framåt. Numera finnes även en reparationsverkstad, där både radio- och cykelreparationer utföras.

 

Allt inom cykel- och sportbranschen säljes och dessutom bedrives sedan ett tiotal år tillbaka en omfattande partiförsäljning av radio. Radio levereras till ett stort antal återförsäljare på olika platser.

 

Innehavaren har gjort sig hand såsom mycket idrottsintresserad och har under ett tiotal år tillhört idrottsföreningens ledning

 

Einar Erlandsson är född den 11 oktober 1908 samt gift sedan 1940, med Svea Johansson.

 

 

 

 

 

 
 
M3d    
 ÅSEDA.    
 

G. Petterssons Bil- & Cykelverkstad.

Inneh. Sture Petterson.

Åseda.

Tel. 75

 

Företaget startades 1908 av fadern till nuvarande innehavaren, och verksamheten omfattade till en början endast cykelaffär och reparationsverkstad. Rörelsen gick emellertid snabbt framåt och snart upptogs även reparationer och försäljning av bilar på arbetsprogrammet.

 

Numera finnes fullständig bilservice, och innehavaren bedriver dessutom tillverkning av gengasaggregat av både egna som andras konstruktioner. Två personer äro anställda i firman, vilken är ansluten till Åseda Hantverksförening.

 

Sture Pettersson är född den 31 maj 1917 och son till G. Pettersson o. h. h.