Bicycle register  S                     
 SVENSK EXPRESS > Svenskt Fabrikat.      ^ back to SVENSK EXPRESS in reg.   
- - - - - - - - - - - - -
Okänd tillverkare, försäljnings lokal - ort.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  
 
 

 

SVENSK EXPRESS

SVENSKT FABRIKAT

 

Såld av Albert Öhman A.B.

Stockholm.? Eller

 Har fått 2 skilda inf.

 

Clas Ohlson & Co INSJÖN

1957-58

Sid. 85

 
85  Reflex    
 Sid.85 Clas Ohlson & Co INSJÖN 1957-58   Clas Ohlson & Co INSJÖN 1957-58. Sid: 84 -  85.   
 [Guide: Ljus & Reflex.]