Bicycle register  S
 SWING > Wallner & Jansson, Sundsvall.   ^ back to SWING in reg.
- - - - - - - - - - - - -
SUNDSVALL. - Medelpad.
 Andra cykelmärken från Sundsvall. Bryggeriet Nordsjernan, Sundsvall.            Vykort.
 
 
 

Cykelmärken och Mascots 

av standardmodell enl. avbildning t.h. 

Standardmärkena kunna stämplas med följande antal typer.

Bandet upptill 20 st. 

Bandet i mitten 8 st. 

Bandet nedtill 15 st. 

 

Begär prov och offert! 

 

C.C. SPORRONG & CO. 

Kungsgatan 17 Stockholm

Tel. Namnanrop: "SPORRONG & CO"

 

Från Cykel- och Sporthandlaren 7/1937

 

SWING

Wallner & Jansson,

Sundsvall.

 

    SUNDSVALL.
 
 
[Same type card.]
Hälsning från Sundsvall. [Large.]

 

Bryggeriet Nordsjernan

LAGER ÖL

SUNDSVALL

 

 
 
 Andra cykelmärken från SUNDSVALL.                                      MEDELPAD. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.    
 

* ESSO > Cykelmagasinet Fram. 

   S. O. Eriksson, Cykelmagasinet Fram (ej i reg).

* FRAMÅT > Joh. Carlsson. 

* JOJO > SÄRLA > Joh. D. Grundberg. 

* MIDÄLVEN > Olle Persson Cykelaffär.

* SWING > Wallner & Jansson.

* VASA > Lindgrens Jernhandel.

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]   TOPP

BILDER på Försäljningsställen, reparationsverkstäder.

Firma Johan Carlsson, Cykelaffär & Reparationsverkstad. Storgatan 68, Sundsvall.

Lundins Cykel- & Motorverkstad. Kyrkgatan 4, Sundsvall.

Gottfrid Vestins Mek. Verkstad. Granlo. Sundsvall.

 

 

 
     20  
 
   

JOJO 

Joh. D.

Grundberg.

Sundsvall

 

Back to XX in reg.

 

 

MIDÄLVEN 

Olle Persson

Cykelaffär,

Sundsvall.

 

Back to XX in reg.

 

 

 
 Försäljningsställen, reparationsverkstäder.     Sundsvall.
 
    

 

Firma Johan Carlsson,

Cykelaffär & Reparationsverkstad.

Storgatan 68,

Sundsvall.

 

Lundins Cykel- & Motorverkstad.

Kyrkgatan 4,

Sundsvall.

 

 

Gottfrid Vestins Mek. Verkstad.

Granlo.

Sundsvall.

 

 
 
 Firma Johan Carlsson, Cykelaffär & Reparationsverkstad. [Local guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]  Sundsvall.
 Storgatan 68, Sundsvall. Tel. 4516.

I sin faders numera nedlagda gevärsfaktori arbetade innehavaren till tjugofem års ålder 1918 startade han vid Trädgårdsgatan 11 egen verksamhet som reparatör, flyttade till Storgatan 68 -70 efter några år och driver nu sin rörelse vid Storgatan 68. 

Utom försäljning ar cyklar av märkena Frej, Rambler och O.K. omfattar verksamheten alla slag av reparationsarbeten. Vagnslackering samt randningar å stänkskärmar etc. verkställas ävenledes och firman är i denna bransch stadens enda. 

I yngre år sysslade Johan Carlsson också med tillverkning av gitarrer, för vilka han på sin tid erhöll silvermedalj på jubileumsutställningen i Härnösand. I företaget äro fem personer sysselsatta.

 

Johan Carlsson är född 1874 och sedan 1924 gift med Klara Gustafsson.

 
 
 
 
 Lundins Cykel- & Motorverkstad. Kyrkgatan 4, Sundsvall. [Local guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]  Sundsvall.
 

Efter praktik inom branschen började innehavaren 1930 driva sin verkstadsrörelse. Den har en god maskinell utrustning och utför reparationer av förekommande slag å cyklar och motorcyklar.

Karl Joh. Lundin är född 1908 och son till kommunalarbetaren Rickard Lundin o. h. h. Erika f. Klintenberg. 

1935 gifte han sig med Hogur Staurin, som avled 1939.

 
 
 
 
 Gottfrid Vestins Mek. Verkstad. Granlo. Sundsvall. Tel. 2858. [Local guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]  Sundsvall.
 

Fabrikör Vestin startade sin rörelse 1922. Verkstaden är centralt belägen. I den moderna utrustningen ingår bl. a. lackeringsugn för cyklar och gassvetsaggregat. Huvudsakligen utföras reparationer av velocipeder och motorcyklar. Försäljning drives av cyklar av märkena Gripen, Union och Marathon samt sportartiklar, främst för vinterbruk. Gottfrid Vestin har under sju år innehaft F. N. agentur. Bensinstation med Texaco-mack ingår även i rörelsen. Innehavaren har en omfattande utbildning inom den mekaniska verkstadsbranschen. 

Han är en av stiftarna av Sundsvalls Atletik- och Gymnastikklubb. I det av en vidsträckt kundkrets gynnade företaget äro två personer sysselsatta. 

Gottfrid Vestin är född 1896 och son till skomakarmästaren J. E. Vestin o. h. h. Katarina f. Ritzén. 1923 gifte han sig med Milda Larsson. 

Barn: Lisen och Göta.

 
 
 Bryggeriet Nordsjernan, Sundsvall. [ Guide: Kolsyra & Etiketter.]  Sundsvall.
 

 

Bryggeriet Nordsjernan

PILSNER ÖL

SUNDSVALL

 

Bryggeriet Nordsjernan

LAGER ÖL

SUNDSVALL

 
 
Sundsvall.