Bicycle register T -  U.                   
 TIRFING > GWS Gustaf Wilde, Skeninge.   ^ back to TIRFING in reg.
- - - - - - - - - - - - -
SKENINGE, SKENNINGE, SKÄNNINGE. - Östergötland.
 Andra cykelmärken från Skeninge, Skenninge, Skänninge Vykort.
 
 

 

TIRFING

GWS

GUSTAF WILDE

SKENINGE

 

TIRFING

GWS

GUSTAF WILDE

SKENINGE

 
 
 Andra cykelmärken från SKENINGE, SKENNINGE, SKÄNNINGE.        ÖSTERGÖTLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   
  

TIRFING ....... GWS Gustaf Wilde, Skeninge (P.g. up.).

 

TURNÉ' ........ Handelsbolaget Konstantin & Co., Skenninge.

TURNÉ' ........ Greens Cykelaffär, Skänninge.

 

STYRIA ........ P N. Green Cykelaffär, Skenninge.

 

 

   

No link back - [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

 

 

 

 

Övrigt:

KARTKORT Nr. 49. (P.g. down.).

 

Vykort:

● Brandstation. (P.g. down.).

 

 

 
 
20    
 SKENINGE, SKENNINGE, SKÄNNINGE.   T.    
 
 
   

 

GREENS CYKELAFFÄR

TURNÉ

SKÄNNINGE

 

Back to XX in reg.

 

P. N. GREENS

TURNÉ

SKÄNNINGE

 

 

 

 

 

 

 

 
 
kartkor
 SKÄNNINGE   Kart-Kort nr 49 - Motala, Linköping.    [Large.] 48. < 49 > 50 [Back/to kartkort register.]
 

Bergs slussar,

Bjursbyå,

Boren,

Borensberg,

 

Ekebyborna,

 

Fornåsa,

Fågelsta,

Göta Kanal,

 

Järstad,

 

Kaga,

Klockrike,

 

Linköping,

Ljungsbro,

Motala,

 

Norrsjön,

Näsby,

 

Rappestad,

Roxen,

Roxenbaden,

 

Skeppsås,

Skänninge,

Stjärnorp,

Stångån,

Svartån,

 

Ulvåsa,

 

Varv,

Viby,

Vinnerstad,

Vreta Kloster,

Västerlösa,

 

Älvestad.

Skylt mot:

Mjölby,

Norsholm,

Vadstena.

 

 
 
Post    
 SKÄNNINGE.   Brandstation.   [Post Card register.]