Bicycle register T -  U.                     
 TOR > TORE >  Gustaf A. Johansson, Degerhamn.

^ back to TOR in reg. 

- - - - - - - - - - - - -
DEGERHAMN. - Öland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap. Försäljningsställen & Verkstäder.  Vykort. • Vykort, page down.
 
 

 

GUSTAF A. JOHANSSON

TOR

Degerhamn.

 

 

 

 

TOR

Gustaf A. Johansson,

Degerhamn.

 

 

 1913  Annons i tidningen KALMAR.  
 
 

VELOCIPEDER!

 

Flera olika goda, svenska fa-

brikat, monterade med Gummi

af basta kvalité. Begagnade cyck

lar tages i utbyte mot nya. Alla

lösa delar ständigt på lager.

Luftslangar och Däck till olika

priser. Nyreparerade, begagnade

cyclar försäljes till billiga priser.

 

Reparationer utföras!

Gustaf A. Johanssons

- Velocipedaffär -

      Degerhamn.

 

 

 

 

 

 
 
 
                 
 
 
K13
 1913   HERMES-annons i tidningen KALMAR   Back to guide: Kataloger & Blad - Tidningar
 
 
 
 

55,000

HERMES

! Sålda i Sverige!

 

HERMESVELOCIPEDENS ÖFVERLÄG-

SENHET bevisas tydligast genom re-

sultatet af  V.OLYMPIADENS landsvägs-

löpning Mälaren runt, hvari HER-

MES placerade sig som bästa SVENSKA

velociped.

 

BEGÄR 1913 ÅRS KATALOG

A.B. NYMANS VERKSTÄDER.

UPPSALA

 

Försäljare

Degerhamn Gustav A. Johansson.

Driftiga försäljare för Kalmar antages.

 

 

 

 

 

KALMAR. Tidning för Kalmar stad och län. N:r 75 (B). Lördagen den 17 Maj, 1913.

 

 
Post
 DEGERHAMN.     [Post Card register.]
 
 
 
 
1944   17.984 cyklar stulos förra året ..  
 

Ja, siffran låter fantastisk, men det är den officiella noteringen för antalet cykelstölder 1944.

Siffran kommer inte att bli lägre i år ...kan man ta för givet ?

Så försäkra Er

 
 

         Huvudkontor Stockholm 7