Bicycle register V -  W                        
 VULKAN > Hilmers Sport- & Cykelaffär / Hilmer H. Johansson, Sala. ^ back to VULKAN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
SALA. - Västmanland.
 Andra cykelmärken från Sala. Vykort, page down.
05  
 

 

 

 

 

HILMER H. JOHANSSON

VULKAN

VELOCIPEDVERKSTAD

SALA

 

 

HILMER H. JOHANSSON

VULKAN

SALA

 

Fanns med stavningen VULCAN

 

HILMERS SPORT- & CYKELAFFÄR

VULKAN

SALA

 

 

SALA.

 

 

 
       
 SALA.      
 

 

 

 

Hilmers Sport- & Cykelaffär.

Inneh. Hilmer H. Johansson.

Rådhusgatan 5.

Sala.

Tel. 500.

 
 

 

 

 

Affärsverksamheten startades den 1 april 1919 av nuvarande innehavaren, men var vid starten belägen i en intilliggande fastighet, där den drevs till den 1 april 1924, då firman inflyttade i nuvarande moderna lokaler i fastigheten Rådhusgatan 5.

 

I affären försäljas cyklar av märkena Crescent, Svalan, Rex och Vulcan, reservdelar och tillbehör samt sportartiklar för sommar- och vintersport i rikhaltig sortering. I den till firman hörande verkstaden utföras alla förekommande reparationer av fackkunnig personal. Innehavaren har tidigare under fem års tid varit anställd vid A.-B. Nymans Verkstäder i Upsala.

 

Han är medlem, av Sala Hantverksförening och i Västmanlands avdelningen av Velocipedhandlarnas Riksförbund samt i S. M. K.

 

Hilmer H. Johansson är född den 29 juni 1892, son till snickare L. G. Johansson, Sala, o. h. h. Anna Beata f. Söderlund samt gift sedan 1927 med Anna Margareta Pettersson. Barn: Asta Elisabeth Margareta.

 

 

 
 
00      
 Andra cykelmärken från SALA.                                       VÄSTMANLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  
 

 

* BLIXTEN > DIAMANT ...... O. Melin / Melins. 

   BLIXTEN ...................... O. Melins Velocipedverkstad.

 

Firmor med ett cykelmärke.

CYKEL-PELLE .... -------.

 

LINNEA ............ Aug. Sahlin.

T           

THOR ............. Thores verkstad.

V     

VENUS ............ Aug. Ericssons Velocipedverkstad.

VENUS ............ Aug. Ericssons Eftr.

VENUS ............ Bröderna Ericsson.

VULKAN .......... Hilmers sport- & Cykelaffär / Hilmer H. Johansson (P.g. up.).

 

 

 [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● Aspgrens Sliperi- & Cykelverkstad. Bråsta Backe. (P.g. down.).

 

● Hilmers Sport- & Cykelaffär. Hilmer H. Johansson. VULKAN (P.g. up.).

 

● A.-B. Aug. Kjelléns Järn-& Redskapshandel. Dir. Hj. Colliander. (P.g. down.).

 

● Melins Bilverkstad. E. Eklund. BLIXTEN, DIAMANT (P.g. down.).

 

 

 

 

 

Vykort:

● Hälsning från Sala (P.g. down.).

● Torget. Cirkelkaffe lotteristånd (P.g. down.).

 

 

Julöl - Sala Ångbryggeri A-B.

 

 

 

 
10    
 SALA.   BLIXTEN > DIAMANT ... O. Melin / Melins.  • BLIXTEN ... O. Melins Velocipedverkstad.  
 

 

 

 

BLIXTEN, DIAMANT

 

 

Melins Bilverkstad.

Inneh. E. Eklund.

Norrbygatan 17.

Sala.

Tel. 265.

 

Rörelsen startades 1920 under firmanamnet Melins Bil- & Motor A.-B. och övertogs den 15 januari 1935 av nuvarande innehavaren. Firman har en fullt modern verkstad, utrustad med eget svetsverk och övriga moderna maskiner, och utför alla inom branschen förekommande reparationer. Den driver även försäljning av bildäck och slangar samt tillbehör och reservdelar och har egen mackanläggning med försäljning av bensin och oljor. Tio personer äro anställda i rörelsen.

E. Eklund är född 1901.

 

 
 
 
20    
 SALA.   CYKEL-PELLE och LINNEA > Aug. Sahlin.    
 
 

 

CYKEL-PELLE

SALA

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

LINNEA

AUG. SAHLIN

SALA

 

Back to XX in reg.

 

 
 
 30    
 SALA.   VENUS.  
 
 
   

 

AUG. ERICSSON

VENUS

VELOCIPEDVERKSTAD

SALA

 

Back to XX in reg.

 

AUG. ERICSSON EFTR.

VENUS

SALA

 

 

 

 

 

 

SVENSKT FABRIKAT

VENUS

 

 
 

 

 

 

 

 

 VENUS  ............. Aug. Ericssons Velocipedverkstad. / Aug. Erikssons Eftr., Sala.

 

 Venus velocipeden såldes även av:

 VENUS ............. Bröderna Ericsson, Sala.

 VENUS ............. Sellin & Andersson, Enköping.

 VENUS ............. A. Joh. Larsson, Venersborg.

 VENUS ............. A. J. Hjalmarsson, Vänersborg.

 

 
 
 
70    
 SALA.    
 

 

Aspgrens Sliperi- & Cykelverkstad.

Bråsta Backe.

Sala.

 

 

 

 

Innehavaren arbetade 1925-1926 på Helmer Johanssons cykelverkstad och var därefter åren 1926-1932 anställd som maskinist vid Ekeby kvarn, varefter han sistnämnda år startade sin nuvarande rörelse. Denna hade till en början uteslutande karaktären av cykelverkstad men utvidgades sedermera med sliperi.

 

Firman har under årens lopp förskaffat sig en betydande kundkrets och åtnjuter det bästa anseende för välgjorda arbeten.

 

Harald Aspgren är född den 1 april 1899, son till C. E. Aspgren o. h. h. Hilda f. Petersson samt gift sedan 1936 med Ingeborg Engström. Barn: Sonja och Eva.

 
 
 
M4c    
 SALA.    
 

 

 

 

A.-B. Aug. Kjelléns Järn-& Redskapshandel.

Direktör Hj. Colliander.

Norrbygatan 10.

Sala.

Tel. Namnanrop: Kjelléns järn.

 

Firman är inrymd i den omkring 1870 uppförda fastigheten Norrbygatan 10. 1895 övertog köpman Aug. Kjellén rörelsen från C. J. A. Löfgren och drev den därefter som enskild firma till den 1 januari 1914, då rörelsen ombildades till aktiebolag med Aug. Kjellén som verkställande direktör. Som sådan kvarstod han till 1926 och efterträddes då på nämnda post av direktör Hj. Colliander. Under år 1902 ombyggdes affärslokalerna och 1937 moderniserades kontorsutrymmena.

 

I firman försäljas alla till järnvarubranschen hörande varor samt lantbruksmaskiner och traktorer av olika fabrikat såsom International, Mc Cormick och Deering, vapen, ammunition, explosiva varor av första klass, radioapparater av flera välkända märken m. m.

Femton personer äro anställda i firman, som för varudistributionen förfogar över två person- och två lastbilar. Firman är medlem i Västmanland - Närkes Järnhandlareförening, i vilken direktör Colliander är ordförande, samt medlem av Sala Handelsförening.

 

Hj. Colliander är född 1875.

 

 
   Post   type  
 SALA.   Hälsningar från ... mo-ped.se    [Post Card register.] [Same type card.]
 

  Post Card register.

 

 

 

 
 
M5c    
 SALA.   Torget. Cirkelkaffe lotteristånd.... burk!   [Guide: Kaffe & Tea.] 
 
 
 
60f    
 SALA.     [Guide: Julöl & Etiketter.] 
 

 

 

 

 

 

 

Sala Ångbryggeri A-B. 

JUL-ÖL KLASS II