Bicycle register X Y Z Å Ä Ö                       
 FYR > XYMA > Sydsvenska Cykelmagasinet, Backaryd. ^ back to XYMA in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
BACKARYD. - Blekinge.
 Andra cykelmärken från Backaryd. Vykort.
 
05
 

 

Sydsvenska Cykelmagasinet

FYR

Backaryd

 

Back to XX in reg

 

Sydsvenska Cykelmagasinet

XYMA

Backaryd.

 

 

 

Xyma herrcykel ca 1938.

 

 

 
 
 
 Andra cykelmärken från BACKARYD.                            BLEKINGE. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  
 

FYR ....... Sydsvenska Cykelmagasinet.

XYMA ..... Sydsvenska Cykelmagasinet.

 

 

 

        

 [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]

 

• Firma Karl Johansson. Cykelaffär och Reparationsverkstad. Backaryd. (P.g. down.).

 

 

• Vykort. (P.g. down.).

 

 
 

 

 

 
M2c    
 BACKARYD.      
 

 

 

 

Firma Karl Johansson.

Cykelaffär och

Reparationsverkstad.

Backaryd.

Tel. 16.

 

Vid sjutton års ålder tog smedmästare Johansson värvning vid Kronprinsens husar-

regemente i Malmö och genomgick under denna tid hovslageriskolan därstädes. 1925 tog

han anställning hos smedmästare Per Olsson i Lövestad, där han stannade till år 1927.

Mellan åren 1927 och 1930 praktiserade han på skilda platser i landet och innehade

sista anställningen hos smedmästare Tehrn i Tingsryd. Sistnämnda år startade han

eget företag. Han förhyrde först en smedja i Backaryd och drev denna till 1935, då

han uppförde egen fastighet och ny verkstad, dit verksamheten nu förlädes.

Smedjan elektrifierades och en fullständig, ny inredning anskaffades. Rörelsen omfattar alla slags smidesarbeten, hovslageri och reparationer av cyklar och försäljning av dylika m. m. Smedmästare Johansson anses vara mycket skicklig inom hovslageribranschen.

Han har en person anställd i företaget och är ansluten till Västra Blekinges Smedmästare-förbund.

 

Karl Edvard Johansson är född den 14 maj 1903 och son till Johan Jönsson o. h. h. Emelie f. Karlsson. Han gifte sig år 1935 med Dagmar Johansson och har en son, Ingvar Charles, född år 1937.

 
 
 
 Ca 1938   XYMA > Sydsvenska Cykelmagasinet, Backaryd.   [Back to Bicycle picture guide.]
 

 

 

 

 
 
M3c    
 BACKARYD.     [Postcard register.]
 

A.-B. Kylbyggnader, Backaryd.

 

Hälsningar från Backaryd. Kyrkan, prästgården, centrum och Skörjesjön.

Vägskylten: Åt vänster 21 Eringsboda och åt höger Tingsryd 23.