Post   

[Vykort från Falkenberg.]

 

 

 

 

FALKENBERG

 

 Kommun. hemtjänst, återvinning

 

 

 

 Falkenberg, hamnen.  Gamla veteran trampcyklar, cykel, cyklar. ^ back to "F" in TOWNS reg. 
- - - - - - - - - - - - -
FALKENBERG. - Halland.     • Tröinge - Falkenberg
 Bicycles main. Bicycle register  A*   B*   C-D   E*   F*   G-H   I-J   K*  L-M   N-O   P*   R*   S-S   T-U   V-W   X-Ö                   Vykort reg. F.
 
 
00     
 Andra cykelmärken från FALKENBERG.                                   HALLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap. 
 
 Firmor med fler cykelmärken.

* 1907 > FALKEN > OLYMPIA > PATRIOT > SPECIAL > SWING >

   VIKING > WIKING MODELL I ........ Ernst Andersson.

 

   PATRIOT > SPECIAL .................. Ernst Andersson Eftr.

NA   

* ALLANDIA > IDEAL > SKANDIA > SOLID ....... Alg. Nilsson.

NB   

* BORE > ÄTRAN .................... A. Persson Cykelaffär.

NE   

* ELIT > SNABB ...................... Karlsson & Svensson Cykelaffär.

NK   

* KVICK > PANG > SPÄNST ...... Ernst Olsson.

NR   

* REVIE ................................ G. Olsons Cykel.

   ODEN > REVIE LYX .............. G. Olsson Cykelaffär.

 

 

Firmor med ett cykelmärke.

CYMO ........ Cykel & Motorcentralen.

 

LAXEN ........ Levin & Nilsson.

 

Jöns Olssons Mek. Verkstad.

 

REKORD ..... E. Andersson.

 

SMART ....... Verners Cykelaffär.

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● Carlsson & Svensson Cykelaffär. SNABB ............................. (P.g. down.).

 

● Firma Algot Persson. Cykel- och Radioaffär. BORE, ÄTRAN .... (P.g. down.).

 

● Verners Cykel- & Sportaffär. Inneh. Verner Nilsson. SMART ... (P.g. down.).

 

● Bröderna Wijklunds Järnhandel. Inneh. Bertil Andrén. ........... (P.g. down.).

 

 

● F:a Ottosson & C:o. Maskin- & Cykelfirma. ALLANDIA Tröinge.

 

Var  

 

Var ligger Falkenberg på kartan? (back)

 

 [Vykort från Falkenberg.]

 

 
05    
 FALKENBERG.   ALLANDIA ● IDEAL ● SKANDIA ● SOLID ... Alg. Nilsson (Velocipedaffär).    
 
 

 

Alg. Nielsson

ALLANDIA 

Falkenberg

 

Back to XX in reg.

 

 

ALG. NILSSON

ALLANDIA 

FALKENBERG

 

 

ALG. NILSSON

ALLANDIA 

VELOCIPEDAFFÄR

FALKENBERG

 

 

ALG. NILSSON

ALLANDIA 

VELOCIPEDAFFÄR

FALKENBERG

 

 
06    
 FALKENBERG.   ALLANDIA ● IDEAL ● SKANDIA ● SOLID ... Alg. / Algot Nilson / Nilsson.    
 
 

 

ALGOT NILSSON

IDEAL

FALKENBERG

 

 Back to XX in reg.

 

Alg. Nilson

SKANDIA

Falkenberg

 

Back to XX in reg.

 

 

ALG. NILSSON

SOLID

FALKENBERG

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 
 
NB1    
 FALKENBERG.   BORE > ÄTRAN .... A. Persson Cykelaffär.    
 
 
 

[Bells & Signals.

 

 

 

 

 

Signalklocka.

Algot Persson's

Cykelaffär

Falkenberg

 

 

 

BORE

A. PERSSON

CYKELAFFÄR

FALKENBERG

 

Back to XX in reg.

 

 

ÄTRAN

A. PERSSON

CYKELAFFÄR

FALKENBERG

 

Back to XX in reg.

 

 

ÄTRAN

A. PERSSON

CYKELAFFÄR

FALKENBERG

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Algot Persson.

Cykel- och Radioaffär.

Apoteksgatan.

Falkenberg.

Tel. 555.

 

Efter flerårig praktik inom skilda yrkesgrenar startade innehavaren sitt nuvarande företag 1927 i förhyrda lokaler. Verksamheten omfattade till en början, endast cykelverkstad och försäljning av cyklar, men rörelsen utvecklades snabbt till stor omfattning. År 1940 härjades lokalerna av en förödande eldsvåda, men de iordningställdes snart, så att verksamheten kunde återupptagas. Den nuvarande verkstaden är försedd med modernaste maskiner, och en särskild avdelning finnes för radioreparationer o. dyl. Förutom försäljningslokal finnes även en utställningslokal.

 

Cyklar, radio, sportartiklar och symaskiner m. m. försäljes. För närvarande äro ett tjugutal personer anställda i rörelsen och omsättningen uppgick det senaste året till 125.000 kr. Innehavaren är styrelseledamot av Falkenbergs Köpmannaförening, Hallands Velocipedhandlareförening och Hallands Köpmannaförbund.

 

Karl Algot Persson, är född den 4 juni 1896 och son till Per Albin Ambrosiusson o. h. h. Augusta f. Bertilsson. Han är gift sedan 1925 med Dagmar Larsson. Barn: Ulla, född 1926, Maj-Lis, född 1930, och Siv, född 1932.

 
 
 

 H3c  

 

A. Persson Cykelaffär:

Auktoriserad HERMES försäljare.

 

 
MS1    
 FALKENBERG.   ELIT > SNABB ... Karlsson & Svensson Cykelaffär.    
 
 
   

 

ELIT

KARLSSON & SVENSSON

CYKELAFFÄR

FALKENBERG

 

Back to XX in reg. 

 

SNABB 

KARLSSON & SVENSSON

CYKELAFFÄR

FALKENBERG

 

Back to XX in reg. 

 

 

 

 

 

 

MS1b
 Falkenberg  Carlsson & Svensson Cykelaffär.   [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

Note:

Fanns det två Karlsson & Svensson Carlsson & Svensson

eller är det samma firma - jag chansar på att det är samma.

 

 
 
 
NR1    
 FALKENBERG.   REVIE ... G. Olsons Cykel. M. Svets. ● ODEN > REVIE LYX ... G. Olsson Cykelaffär.    
 
 

 

G. OLSSON CYKEL. M. SVETS

REVIE

FALKENBERG

 

Back to XX in reg.

 

 

G. OLSSON

CYKELAFFÄR

ODEN

FALKENBERG

 

Back to XX in reg.

 

 

REVIE

LYX

G. OLSSON

CYKELAFFÄR

FALKENBERG

 

Back to XX in reg.

 

REVIE

LYX

G. OLSSON

CYKELAFFÄR

FALKENBERG

 

 
 
15     
 FALKENBERG.   C - O - R.    
 
 
 

 

CYMO

CYKEL-&

MOTORCENTRALEN

FALKENBERG

 

Back to XX in reg.

 

JÖNS OLSSONS

MEK. VERKSTAD

FALKENBERG

 

Back to XX in reg.

 

E. ANDERSSON

REKORD

FALKENBERG

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 
 
20c    
 FALKENBERG.    
 

 

 

 

 

VERNERS

SMART

CYKELAFFÄR

FALKENBERG

 

Back to XX in reg.

 

 

 

Verners Cykel- & Sportaffär.

Inneh. Verner Nilsson.

Storgatan 31.

Falkenberg.

Tel. 104.

 

Företaget startades 1910 av fadern till nuvarande innehavaren och han innehade firman till 1932, då densamma överläts till Monark. Denna koncern drev sedan rörelsen till 1939. då sonen, nuvarande innehavaren, övertog firman. Allt inom cykelbranschen samt sportartiklar o. dyl. finnes till försäljning och vid sidan av denna verksamhet är herr Nilsson innehavare av en bordtennishall, som öppnades 1941. Dessa lokaler förhyras och ha förut varit värdshus med namnet »Vitan».

 

I cykelaffären äro fyra personer anställda och i bordtennishallen äro två personer sysselsatta. Cykelfirman är ansluten till Sveriges Velocipedhandlares Riksförbund. Herr Nilsson är även idrottsintresserad och sålunda ordförande i Hallands Bordtennisförbund, Falkenbergs Badmintonklubb samt ett flertal andra föreningar.

 

Axel Verner Nilsson är född den 25 maj 1916 och son till köpman Algot Nilsson o. h. h. Amanda f. Andersson. Han är gift sedan 1941 med Elin Olofsson.

 

 
 
 
25c    
 FALKENBERG.    
 

 

 

 

 

 

 

Bröderna Wijklunds Järnhandel.

Inneh. Bertil Andrén.

Storgatan.

Falkenberg.

Tel. 50, 850.

 

Firman, vilken är en av de äldsta och största inom branschen i staden, startades omkring 1860 av köpman Henriksson, vilken överlät rörelsen till järnhandlaren Nygren. Han innehade firman till 1888, då bröderna Wijklund övertogo densamma. Nuvarande innehavaren övertog rörelsen 1915 tillsammans med en kompanjon vid namn Månsson, vilken emellertid efter något år avled.

 

Herr Andrén började sin bana inom branschen 1898, då han erhöll anställning hos sin företrädare vilken anställning han innehade tills han övertog företaget. Allt inom järnhandelsbranschen samt även kol och koks finnes till försäljning. Omsättningen har ständigt ökats och de anställdas antal uppgår f. n. till åtta personer. Innehavaren är medlem av Falkenbergs Köpmannaförening samt Sveriges Järnhandlareförening.

 

Adolf Bertil Andrén är född den 23 juni 1884 och son till S. L. Andersson o. h. h. Alma f. Lundgren. Han är gift sedan 1914 med Helfrid Lundgren. Barn: Elsebet, född 1915, Ragnar, född 1918, Daniel, född 1919, Margareta, född 1921, Ullabritta, född 1924 och Gunilla, född 1939.

 

 
 
 
post3      
 FALKENBERG.  Stora Torget.   [Vykort från Falkenberg.]
 
 
Post      
 1955  Falkenberg. Skrea Motell.   [Vykort från Falkenberg.]
 
  Post Card register.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Old, moved  pages  xx, xx