Inget frontmärke från Gusum. GUSUM SPECIAL > Ivar Johansson. ^ back to TOWNS "G" in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
GUSUM. - Östergötland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Vykort.
 
 
 

 

  GUSUM SPECIAL

 Ivar Johansson,

Gusum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ivar Johanssons Cykelverkstad.     [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]

Dalhem

Gusum

Tel. 18.

 

Från adertonsåldern fram till 1933 sysslade Johansson först inom sågverksindustrien. Senare som smed hos

Gösta Karlsson i Ringarum. Sistnämnda år öppnade han en cykelreparationsverkstad i Gusum. Företaget utvecklades

gynnsamt. Ökade utrymmen blevo snart nödvändiga, och 1936 uppförde han nuvarande fastighet, inrymmande bostads-

lägenheter, verkstad samt utställningslokal. Verkstadens maskinella utrustning är förstklassig och omfattar även

laddningsaggregat för bilar och radioapparater. Alla slags reparationsarbeten utföras samt även mindre mekaniska arbeten.

Försäljning sker av cyklar från ledande fabriker samt av det egna märket Gusum Special, vilket tilldragit sig ett stort intresse.

Av radioapparater föras främst märkena Asea och Luxor.

Vid verkstaden, som är platsens enda inom branschen är en person anställd.

 

Ivar Johansson är född 1909.