Bicycle register T -  U.                     
 TURIST > E. Eriksson, Harbonäs. ^ back to TURIST in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
HARBONÄS. - Uppland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap   Vykort. • No Vykort, page down.
 
 
 

 

 E. ERIKSSON

TURIST

HARBONÄS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Wikipedia:

Harbonäs är en herrgård i Harbo socken, Heby kommun. Herrgården ligger på en udde i Tämnaren. Hette fram till 1691 Näs.

Troligen den äldsta kontinuerliga boplatsen i Harbo.

Söder om säteriet finns ett större gravfält med bl. a. resta stenar, kvadratiska stensättningar jämte yngre gravtyper och

stensträngar, i åkern intill gravfältet finns riktigt med skärvsten och bränd lera.

 
 
                   
 
T3c      
 HARBONÄS.      [Vykort register.]