Bicycle register  S                      
 SWING > P. Cederlunds Cykelaffär, Höganäs. ^ back to SWING in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
HÖGANÄS. - Skåne.
 Andra cykelmärken från Höganäs. Vykort. • No Vykort, page down.
 
 
 

 

SWING

P. CEDERLUNDS

CYKELAFFÄR

HÖGANÄS

 

 

SWING

P. CEDERLUNDS

CYKELAFFÄR

HÖGANÄS

 

 

 

 

 HÖGANÄS.

 
00  
 Andra cykelmärken från HÖGANÄS.                                                         SKÅNE. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  
 

IDEAL ........ O. Nilssons Cykelaffär.

 

SWING ...... P. Cederlunds Cykelaffär. ...... (P.g. up.).

 

 

 

 

 

  [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● Oscar Nilsson, Cykel- & Radioaffär (IDEAL) (P.g. down.).

 

 

 
 
M3c    
 HÖGANÄS.    
 

 

 

Firma Oscar Nilsson.

Cykel- & Radioaffär.

Bruksgatan 23.

Höganäs.

Tel. 611.

 

År 1928 startade innehavaren sin verksamhet inom cykelbranschen. Är 1931 uppfördes egen fastighet inrymmande butik, verkstad och lagerlokaler. Till en början fördes cyklar av märket Triumf, Hälsingborg, men senare tillkom märket Nordstjärnan av Wiklunds fabrikat.

Av radio föres flera av de ledande märkena i denna bransch. Firman försäljer cirka 100 cyklar pr år.

 

År 1923 startade innehavaren även en tobaksaffär, nu belägen i samma fastighet. Försäljningen omfattar tobak, tidningar, papper och tekniska artiklar m. m. Firman är också ombud för A.-B. Tipstjänst. Innehavarens syster Anna handhar tobaksaffärens skötsel.

Herr Nilsson är medlem av Sveriges Velocipedhandlarnas Riksförbund och är dess kassör i Höganäsavdelningen.

 

Oscar Nilsson är född den 23 oktober 1888 och son till Olof Nilsson, född 1815 och död 1923 o. h. h. Elna f. Paulsdotter, född 5 juni 1851.

 
 

 

 

 

 
 
 
T3c      
 HÖGANÄS.      [Vykort register.]
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  --