Bicycle register  E

 Landins Velocipedaffär > Landins Velocip...

 EXPRESS > H. Landins, Kristianstad.

^ back to EXPRESS in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
- Skåne
 Andra cykelmärken från Kristianstad.  
05   
 

 

LANDINS

VELOCIPEDAFFÄR

KRISTIANSTAD

 

Back to XX in reg. 

 

H. LANDINS

EXPRESS

KRISTIANSTAD

 

   
 
 
M3c      
 KRISTIANSTAD.     [Back to Kristianstad main.]
 

H. Landins Velocipedaffär.

Tivolig. 8.

Kristianstad.

Tel. 1576.

 

 

Innehavaren började att vid 14 års ålder i Hemmendynge, Espö, praktisera inom smidesbranschen. Efter 3 års lärotid fick han anställning vid Sockerfabriken i Jordberga såsom maskinreparatör. Efter anställningar vid bl. a. Anderslövs Mek. Verkstad, Sjöbo Mek. Verkstad och Hvilans Mek. Verkstad erhöll han plats såsom verkmästare i Österbergs Cykelaffär, Kristianstad. Efter c:a 7 år i firman erhöll han anställning vid Hemsjö Kraftaktiebolag vid deras nya kraftanläggningsbyggnader.

 

År 1908 startade han egen rörelse inom cykelbranschen i Littorins fastighet vid Lilla Torg i Kristianstad. Rörelsen fick ganska snart en stigande omsättning, varför affären flyttades till större lokaler vid Ö. Boulevarden. Efter inköp av fastighet vid Tivoligatan 8 överflyttades å 1918 rörelsen dit. Här inreddes nu en fullt modern verkstad jämte butikslokaler och lagerrum.

 

Verkstaden är praktiskt och väl inredd med moderna maskiner. Firman utför alla förekommande reparationer å motorcyklar och velocipeder samt dessutom finmekaniska arbeten. I verkstaden finns arbetsplatser för tolv man. Affärsbyggnaden uppfördes år 1849 med ett nuvarande tax.-värde av kr. 220.000 och ett brandförsäkringsvärde av kr. 182.000.

Byggnaden inrymmer firmans egna lokaler, såsom butikslokaler, kontor, verkstadslokaler och lagerrum, samt dessutom 4 st. affärslokaler, 1 st. café och ett 10-tal bostadslägenheter.

 
 

Firman tillverkar transportcyklar med sidovagnar av märket Express jämte transportkärror och släpvagnar, och försäljer velocipeder av märkena Crescent, Husqvarna, King, Rex, Gripen m. fl. samt motorcyklar och lättviktsmotorcyklar.

 

Firman har fullständigt reservdelslager för såväl velocipeder som motorcyklar.

 

I företaget är f.n. 7 personer anställda.

 

Axel Landin är född den 24 febr. 1880 och son till mekaniker Jöns Landin och hans hustru Kerstin.

Han gifte sig 1902 med Hilda Maria Gustavsson.

Barn: Axel Holger Edvin, Harry Valdemar, Margareta Dagmar, Thure Harald Viking, Ruth Hilda Maria.

 

 
 
 
 
 TRELLEBORG.      
 
 

Att plåstra med punkterade ringar är inget flickgöra. 

Välj därför ett cykelgummi, som erbjuder den säkraste garantien för behaglig och bekymmersfri åkning. 

 

Begär uttryckligen TRELLEBORG slang! 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

xx