Inget frontmärke från Simontorp. SUVERÄN > Sten Schmith. ^ back to TOWNS "S" in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
SIMONTORP. - Skåne.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Vykort. • No Vykort, page down.
 
 
 

 

 SUVERÄN

 Sten Schmith,

 Simontorp.

 

 

 

 

 

 

 MARK cykelradio.

 

 
T3c      
 SIMONTORP.   "S".    [Vykort register.]
 
 
 
Radio      
 MARK Modell 66841  AM - FM bärbar cykelradio.    [Back/to name register "S".] [Guide: Radio & TV.]