Bohuslän main.

0524

 Munkedals området 0524    ^ back to Bohuslän.
- - - - - - - - - - - - -
 
     
 
 
 

Orter med cykelmärke i Norra Bohuslän.

BOHUSLÄN upplagd efter Telefonkatalog Uddevalla - Vänersborg 1968.

- 0525* Grebbestad: Fjällbacka, Tanumshede. - 0523* Lysekil: Brastad, Gerlesborg, Hunnebostrand

- 0524* Munkedal: Dingle, Hällevadsholm. ----- 0526Strömstad: Skee.

- 0522* Uddevalla: Herrestad.

 

 

  
 
 
 Munkedal.     Dingle.  Dingle.
 

 

 

L

 Munkedals Järnhandel,

Munkedal.

 

 

 

MOSSBY

Dingle motoraffär,

Dingle.

 

 

TURIST

 Helge Karlsson,

Dingle.

 

       
 
 
 
 Hällevadsholm.  Hällevadsholm.  Hällevadsholm.  Hällevadsholm.

 

BORE

 Joh. W. Theodorsson,

Hällevadsholm.

 

 

NORDEN

 Joh. W. Theodorsson,

Hällevadsholm.

 

 

 

SVENSK

 Joh. W. Theodorsson,

Hällevadsholm.

 

 

 

SVENSK BORE

Joh. W. Theodorsson,

Hällevadsholm.

 

 

       
 
 
 1957 & 1968.    
 

 

Rikstelefonkatalogen Uddevalla - Vänersborg 1957

Munkedals-området Riktnummer 0524 fanns inte under egen rubrik 1957, orter berörda fanns under rubriken: Övrigt. 

CYKLAR och CYKELTILLBEHÖR

Detaljförsäljning och reparationer

 

Se längs ner på sidan, tack.

 

 

Telefonkatalogen Uddevalla - Vänersborg delen 1968

Munkedals-området 0524

Cyklar och cykeltillbehör

Detaljförsäljning och reparationer 

Andersson Bertil Stalev. 36 10459

Carlins Cykel- o. Sportaffär, N Strömstadsv. 11 10353

Holgers Cykel & Motor Holger Johansson Dinge-vall Pa Hällevadsholm 50348

Johansson Emil Flovene Pa Hedekas 32015

 

 

 

PUCH

Auktoriserade Puch återförsäljare på 0524 området.

Munkedal: Bertil Anderssons Cykelaffär, Stalev. 36 

Hällevadsholm: Holgers Cykel & Motor Holger Johansson Dinge-vall

Lista på alla återförsäljare i Bohuslän.

 
 
 1942 - G. J. Granströms Eftr. Pensionat.  Inneh. Fröken Asta Elisabeth Karlsson. Cementgjuteri. Hällevadsholm. Tel. 15.

Firman startades 1870, men verksamheten omfattade då speceri- och diversehandel, vilken drevs till 1933, då nuvarande innehavarinnan övertog rörelsen och omändrade densamma till pensionat. En omfattande modernisering företogs samtidigt med övertagandet, så att lokalerna nu äro synnerligen moderna och tidsenliga. Ett flertal resanderum samt matsal och kafé inrymmes i fastigheten, vilken även inrymmer bostad. Dessutom bedrives en omfattande kioskrörelse sedan 1939. 

Priserna äro mycket moderata och sålunda kostar ett rum endast kronor 2:50 under det att helinackordering kostar fyra kronor. Tre kvinnliga personer äro anställda i firman. 

 
 
 1957   Munkedals området 0524  
 

Övriga stationer:

Detaljförsäljning och reparationer

Hermansson Cykel- & Sportaffär, Evald, Storg.37 - Bengtsfors 6

Smiths Cykel- & Sportaffär, Erik Smith - Bengtsfors 219

Billingsfors Cykelaffär, Oskar Sehlin - Billingsfors 48

Johansson Emil, Pa Hedekas - Bohus-Gunnarsbo 15

Larsson Cykelaffär, Hugo Larsson - Brålanda 184 

Bullarens Cykel- o. Sportaffär, Johan Karlsson Backa - Bullaren 77

Brekkes Cykel- & Sportaffär. Björn Brekke - Bäckefors 32

Sjöström C F - Dals Grinstad 5

Emanuelsson Erik Helmer, Mustadfors - Dals Långed 47

Greens Cykel-& Sportaffär, Mustadfors - Dals Långed 343

Rostocks Bil-& Cykelverkstad - Dals Rostock 20016 

Cykel & Sport, Carlsson o, co - Ed 4

Johansson Hans, Tavlan - Ed 65

Ohlsson Cykel- & Sportaffär, Ragnar - Ed 303 

Hagströms Cykel- & Sportaffär. Thorsten Hagström Eckerud - Erikstad 109

Widelius C - Fjällbacka 33

Hagströms Cykel- o. Sportaffär, Carl Erik Hagström - Färgelanda 0528 10120

Johansson K E, Torp Pa Ellenö - Färgelanda 0528 20038

Petterssons Velociped- & Radioaffär, K G - Färgelanda 0528 10089

Ranevik Ernst - Grebbestad 161

Rapp Ingemar - Grebbenbiel 361

Andrén Ivar, L. Vrem - Kville 31

Einars Cykelaffär. Einar Svensson Storg.43 - Mellerud 105

Ljungs Cykel- & Sportaffär, Axel Ljung Köpm.torget Mellerud - Mellerud 403

Uggla, Maskinaffären, C G F Uggla P D Lundgrensg.21 - Mellerud 237

Andersson Bertil, Stale - Munkedal 0524 10459

Carlins Cykel- o. Sportaffär, N - Munkedal 0524 10353

Dingle Cykel- & Sportaffär, Arne Berndtsson Pa Dingle - (Dingle 278) Munkedal 0524 40278

Theodorsson Maskinaffär, Joh. W, Pa Hällevadsholm - (Hällevadsholm 9) Munkedal 0524 50009

- Aff. - (Hällevadsholm 159) Munkedal 0524 50159

- Ankn verkst. - (Hällevadsholm 159) Munkedal 0524 50159

Thuresson Haldur - Rabbalshede 70

Karlsson Adolf, Häljebyn - Sundals Ryr 51 

Josefsson Alfred - Tanumshede 13

Bergius Åke, Vasseröd Pa Svanesund - Varekil 0304 47040

Carlsson se Karlsson - Varekil

Ellös Cykelaffär, J E Gustafsson Pa Ellös - Varekil 0304 50015 

Jansson Erik, Svanvik Pa Höviksnäs - Varekil 0304 61083

Johansson Einar, Rossön - Varekil 0304 10146

Carlsson Fritz, Pa Hjälteby Varekil 0304 61046

Rönnängs Cykel- & Sportaffär, Wilhelm Löfberg Pa Rönnäng - Varekil 0304 72017

Norén John, Backen - Ödskölt 18