Bicycle register  P                 
 PILEN > Edvin Jönsson, Strömsnäsbruk.  ^ back to PILEN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
STRÖMSNÄSBRUK. - Småland.
 Andra cykelmärken från Strömsnäsbruk.   Vykort page down.
 
 Compare PILEN: Linköping - Hjorted - Vättinge - Strömsnäsbruk.
22
 

 

EDVIN JÖNSSON

PILEN

STRÖMSNÄSBRUK

 

 

 

 

 

 

 

 
00
 Andra cykelmärken från STRÖMSNÄSBRUK.   SMÅLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.
 

COMET Industri Magasinet, Strömsnäsbruk.

COMET Industri Magasinet, Strömsnäs Br.

Radium Industrimagasinet Strömsnäsbruk (lågprismärke)

 

Freij Aktiebolaget Cykelfabriken Strömsnäsbruk

 

PILEN ........ Edvin Jönsson, Strömsnäsbruk (P.g. up.).

 

 

 

 

 

 

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

• V. Svenssons Cykel- & Mek. Verkstad. (P.g. down.).

 

 

 

Vykort:

● Konsum. (P.g. down.).

● Bank, bokhandel, hotell.

 

 
 
40
 STRÖMSNÄSBRUK.   COMET.  
 
 
     

 

INDUSTRI-MAGASINET

COMET

STRÖMSNÄS BRUK

 

Back to XX in reg.

 

 

COMET

INDUSTRI MAGASINET

COMET

STRÖMSNÄS BR.

COMET..... Å COMET

 

 

 

 

 

 

 

 
M3c    
 STRÖMSNÄSBRUK.     [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auktoriserade

  HERMES försäljare

  - Småland.

 

 

 

 

 

 

 

V. Svenssons Cykel- & Mek. Verkstad.

Strömsnäsbruk.

Tel. 129.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företaget startades 1921 av herrarna O. Andersson och V. Svensson, vilka fortfarande driva detsamma. De första verksamhetsåren tillverkades även cyklar, men numera har man övergått till att reparera och försälja dylika. Alla marknadens välkända cykelmärken finnas till försäljning, och i verkstaden äro fyra personer anställda. Även smides- och mekaniska arbeten utföras i stor utsträckning. Lokalerna äro förlagda i centrum av samhället, och firman har under de senaste åren upparbetats, så att den nu är en av de större inom branschen på platsen.

 

Valfrid Svensson är född den 18 april 1898.

Otto Andersson är född den 4 oktober 1889.

 

 
 
 
M5c    
 STRÖMSNÄSBRUK.   KONSUM.   [Guide: Konsum - Kooperativa.] [Vykorts register.] 
 
 
 
M5d    
 STRÖMSNÄSBRUK.   Smålands Bank, Strömsnäsbruks Bokhandel, Järnvägshotellet, Lagastigsgatan, 1954.